facebook

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom pri registrácii na webovej stránke www.ufoklub-trnava.sk sa zhromažďujú výlučne pre potreby chodu webovej stránky.

Prevádzkovatelia sa zaväzujú ich používať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zhromaždené osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije ich na komerčné účely. V prípade zrušenia webovej stránky sa jej prevádzkovateľ zaväzuje zhromaždené údaje o registrovaných členov bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel používa primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

Každý registrovaný člen má v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi tieto práva:

  • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme
  • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Dnes je Sobota
22. 6. 2024

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Videli ste UFO?

Áno: 3478 ľudí


Nie: 2554 ľudí


Spolu hlasovalo:
6032 ľudí


Pozorovali ste UFO, či iný nezvyčajný jav? Svoje pozorovanie môžete nahlásiť tu!


UFO klub Zlín

Asociácia UFO Bádatelov

BestUbytovanie.eu - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnutelnosti, práca, služby, šport, zvieratá