facebook

Proč Plejarané lžou

ANALÝZA: PROČ PLEJAREN (PLEJÁRANÉ) BILLYHO MEIERA LŽOU A TAKTIZUJÍ

     

 

 

Česká exopolitika: přinášíme vám analýzu členky skupiny Česká exopolitika Dany Rašínové, která se od roku 1997 zabývá případem kontaktéra ,,Billyho" Meiera a jež byla několik let členkou sdružení FIGU, organizace utvořené právě kolem BEAM (Billy Eduard Albert Meier).

 

Úvod

            V tomto článku se pokusím vysvětlit, co mě vede k názoru, že mimozemšťané Plejárané (přesně »Plejaren«) švýcarského kontaktéra Billyho Meiera (vyslovuj »majer«) nám záměrně nesdělují jen pravdivé informace. Domnívám se, že v některých bodech svých sdělení vysloveně strategicky lžou, taktizují nebo zapírají. Přičemž nevylučuji, že k tomu mohou mít velmi dobré a vážné důvody.

            Tato analýza není vůbec určena pro skeptiky, kteří ještě nepochopili, že Eduard Meier je reálný kontaktér. Jim bude text připadat obzvláště absurdní. Vycházím totiž z faktu, že Eduard Meier předložil naprostý dostatek fyzických důkazů rozličného typu (vzorky kovů, fotografie, filmy lodí, biologické vzorky), desítky očitých svědků a navíc celou řadu dalších nepřímých důkazů, které potvrzují pravdivost jeho kontaktu (např. vyplněné přesné předpovědi o událostech na Zemi!). Tato analýza je určena pro osoby s otevřenou myslí, které se zároveň již alespoň trochu orientují v dané problematice BEAM.

            Rovněž netvrdím, že mám nutně ve všech bodech článku pravdu, můj podnět však má vést ostatní přinejmenším k zamyšlení. Je také možné, že pro některé čtenáře nebudou informace v mé analýze žádnou novinkou.

            Aby ovšem nedošlo k mýlce: na základě předložených důkazů a též vlastních zkušeností si myslím, že Eduard Meier je s určitostí pravý kontaktér, to nijak nezpochybňuji. V žádném případě nepatřím k opovrhovačům a protivníkům mise FIGU jako jsou největší kritik Meiera na Zemi, americký plukovník Kal Korff - anebo pánové »zpravodajec« Vladimír Šiška (vedoucí projektu Záře) a bc. dr. Luboš Šafařík (tajemník KPUFO, osoba se zkušenostmi s prací pro Armádu ČR), kteří všichni naráz aktivně působí v České republice a rozsévají názorový postoj, že Meier je jen nezajímavý podvodník a jeho fotografie jsou pouhé modýlky na niti či na gumičce.

Dále jsem toho názoru, že Meierem předložené duchovní učení má nesmírný pozitivní význam pro celé pozemské lidstvo, toto učení mě oslovilo a velice je oceňuji. Také se ztotožňuji s myšlenkou, že je Eduard Meier prorokem Nové doby. Avšak, to v čem s Plejárany (Plejaren) nemohu souhlasit, jsou specifické informace o ufologii, politice a činnosti armád na Zemi. Zde jsou některé z nich:

 

1) Eduard Meier je prý naprosto jediný kontaktér s mimozemšťany na Zemi

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Plejárané (Plejaren) za dobu svého působení poskytli rozporuplnná tvrzení ohledně existence dalších kontaktérů kromě Eduarda Meiera:

A) Nejprve v roce 1975 tvrdili, že kromě Meiera existují i jiní kontaktéři, že tedy po celé Zemi běžně probíhají telepatické i fyzické kontakty s mimozemšťany. Ve 38. kontaktu z roku 1975 se dozvídáme, že kontaktéry velkého významu jsou: Ing. Dr. Daniel Fry z USA, kterému bylo dovoleno letět v létajícím stroji; Prof. Joao Freitas de Guimares z Brazílie, který rovněž obdržel povolení k letu; dále třeba Ray Stanford z USA. Telepatický kontakt s mimozemšťany oproti tomu udržovali konstruktér Victor Schauberger z Rakouska, spisovatel Gustav Meyrink z Rakouska či filosof Rudolf Steiner ze Švýcarska. V přímém kontaktu s mimozemskými inteligencemi byli dále vynálezce Albert Einstein a lékař Albert Schweitzer. Nuceně kontaktovaní (tedy unesení) byli Betty a Barney Hillovi z USA, Charles Hickson z USA a Calvin Parker z USA. Nuceně kontaktovaných bylo k roku 1975 celkem 3110. Dalšími kontaktéry či kontaktovanými byli Juri Gagarin z tehdejšího SSSR, Wilbert B. Smith z Kanady, Horst Raps z Německa a další. A to se jedná pouze o osoby, které bylo dovoleno jmenovat (viz kniha od Eduarda Meiera ,,Semjase Block 3").

      Ve 39. kontaktu z roku 1975 se ještě dozvídáme, že: ve spojení s mimozemskými formami života je vědomě či nevědomě 17 718 pozemšťanů. (viz kniha od Eduarda Meiera ,,Semjase Block 3").  

 

B) Později se začal formovat nový postoj: ,,Ani s jinými mimozemšťany (kromě Plejáranů/Plejaren) neexistují ze strany pozemšťanů žádné osobní kontakty, takže jakákoliv jiná tvrzení jsou také jen lži, švindl a podvod... To platí také pro média a channelery, kteří zpravidla nejsou nic jiného než zcela vědomí lháři, švindlíři a podvodníci anebo lidé trpící bludy, schizofrenici a psychopaté........Odmítnout se oproti tomu nedají určité vyšetřovací (examinační) kontakty, při nichž se určití mimozemšťané zmocní pozemšťanů, aby je prozkoumali a studovali, tedy právě vyšetřili. To však nemá nic společného s tím nesmyslem, že mimozemšťané způsobují pozemským ženám těhotenství a provozují s nimi sex atd. Tento nesmysl se hystericky šíří obzvláště v Americe, a to často spolu s bludným tvrzením, že mimozemšťané masakrují farmářům zvířata atd. (viz http://cz.figu.org/news/rozhovor-s-billym-eduardem-albertem-meierem-mise/).

 

C) Nakonec však nastal v postoji Plejáranů (Plejaren) absolutní zlom a nově hlásají, že Eduard Meier je definitivně naprosto jediným kontaktérem s mimozemšťany na planetě Zemi. Tuto dle mého názoru záměrnou desinformaci najdeme ve 424. kontaktu s Ptaahem (Ptaah) z roku 2006 (viz http://www.figu.org), cituji:,,existuje jenom jeden jediný skutečný případ opravdového kontaktu mezi nepozemšťany a pozemšťany, a tento případ existuje mezi tebou a námi." Plejárané (Plejaren) nyní o jiných pozemšťanech, kteří říkají, že udržují nějaký kontakt s mimozemšťany, tvrdí, že jsou to všechno lháři (viz např. německé fórum FIGU 12. března 2008 - výrok Achima Wolfa, člena FIGU Německo, – cituji:,,Plejárané (Plejaren) říkají jednoznačně, že veškerá ostatní tvrzení pozemšťanů, že udržují kontakty s mimozemskými inteligencemi, jsou nepravdivá.").

      Ve zmiňovaném 424. kontaktu bylo také najednou řečeno:,,Beze zbytku všechny záležitosti, jež námi byly dříve za takovýchto okolností schváleny jakožto pravdivé, jako kontakty mezi pozemšťany a nepozemšťany, stejně jako únosy od nepozemšťanů, se díky možnosti naší nejnovější techniky...ukázaly jako falešné, nepravdivé." A dále:,,Tedy to vše, co mnohé osoby tvrdí – že udržovaly kontakty s mimozemšťany, že je stále ještě udržují, že se mohly účastnit letu v kosmických lodích..., je nesmysl a šálení."

      Dále zde Plejárané (Plejaren) najednou prohlásili, že Ing. Dr. Daniel Fry z USA nebyl kontaktér, že byl pouhou obětí podsouvání klamných realit do mozku. A také, že se nikdy nekonal případ únosu manželů Hillových, že tedy nebyli nuceně kontaktováni (uneseni).

 

D) Kromě toho všeho Plejárané (Plejaren) prohlásili celou řadu osob hned od začátku za       podvodníky a falešné kontaktéry: Karl Michalek, George Adamski, Harushi Tsukamoto,      Jerrold Baker, Reinhold O. Schmidt, Carl A. Anderson, Orfeo Angelucci a celá plejáda     dalších (viz ku příkladu 2. kontakt se Semjase z roku 1975; http://cz.figu.org/).

 

Protiargumentace:

      Skutečnost je podle mého názoru přesně opačná, než jak ji nyní uvádějí Plejárané (Plejaren): na planetě Zemi existuje v současnosti (2011) bezpočet kontaktérů s mimozemšťany. Jedná se o kontaktéry různého stupně kontaktu, různých schopností a také s různými civilizacemi – pozitivními i negativními vzhledem k pozemšťanům. Někteří z těchto kontaktérů otevřeně hovoří, jiní mlčí. Někteří jsou známí celosvětově, jiní pracují pouze na lokální úrovni. Někteří viděli mimozemšťany osobně, třeba se svezli i v nějaké lodi, dostali určité poselství, jiní udržují pouze telepatický kontakt. Důkazem par excellence budiž narůstající počet osob, které tvrdí, že jsou kontaktéry a zároveň se nesnaží svoje postavení zpeněžit, ani být populární. Příběhy těchto osob v minulosti shromažďovali ku příkladu badatelé Michael Hesemann z Německa (viz jeho knihy) a Wendelle Stevens z USA (viz jeho e-booky).

      Navíc nejenom Eduard Meier předložil průkazné důkazy existence svých kontaktů s       mimozemskými civilizacemi. Určité důkazy nebo i svědectví dalších osob dali k dispozici       např. také tito kontaktéři:

            George Adamski – kontaktér s Venušany, jenž předložil filmové nahrávky létajících    disků, fotografie lodí, kus létajícího disku. Též poskytl minimálně 6 svědků, kteří    místopřísežně u notáře potvdili realitu jeho kontaktů (viz např. youtube: George Adamski's Rare            UFO Films; kniha: Michael Hesemann - ,,UFO: Kontakty", ETNA Praha, 1992).

            Dr. Ing. Daniel Fry – předložil fotografie vesmírných lodí, filmové nahrávky lodí a     fyzický důkaz - kruhový kotouč o průměru 8 cm z neobvyklých prvků (filmové nahrávky       létajících disků viz youtube: Daniel Fry 1964; UFO - Merlin, Oregon, 1964; Alien Contactee - Project Puma           Punku - Part 2; další zdroj – kniha: Michael Hesemann - ,,UFO: Kontakty", ETNA Praha, 1992).

            Howard Menger – předložil fotografie, filmovou nahrávku lodí, rostlinu neobvyklých            vlastností a také tvrdí, že má k dispozici svědky (youtube: Alien Contactee - Project Puma Punku -    Part 2; kniha: Michael Hesemann - ,,UFO: Kontakty", ETNA Praha, 1992).

            Carlos Diaz – nafilmoval kosmické lodě (např. youtube: UFO LIGHT SHIPS !! CARLOS DIAZ                MEXICO 1991 !! 2).

            James Gilliland – předložil např. filmovou nahrávku UFO (youtube: Ultradimensional            Object w/ Rotating Field, ECETI; www.eceti.org) a na jeho ranči v USA svědci běžně pozorují UFO                 (http://www.dailymotion.com/video/xc072c_i-believe-in-ufos-danny-dyer-pt-3-3_tech#from=embed).                 Výpovědi jeho svědků na http://eceti.org/Eceti.Testimonials.html.

 

Řadě kontaktérů však nebylo a není rozhodnutím mimozemšťanů umožněno své kontakty prokazatelně dokázat, a to z různých důvodů, třeba bezpečnostních. Zřejmě se jedná o dohodnutou globální taktiku mimozemšťanů pro operace na Zemi.

Samosebou, že kromě toho existují i nějací úplní podvodníci a falešní kontaktéři, že ale pravých kontaktérů je více než jeden, to je i otázka čisté logiky.

 

Komentář:

      Myslím si, že Plejárané (Plejaren) chtějí od začátku své mise upoutat co nejvíce pozornosti na sebe, Eduarda Meiera a jejich duchovní učení. Tomuto záměru podřídí vše. Nechtějí tříštit pozornost svých stoupenců na další kontaktéry, a tudíž účelově odvádějí pozornost od všech ostatních kontaktních osob, zvláště od těch něčím významných. Proto prohlásili důležitého kontaktéra George Adamského rovnou za podvodníka s argumentací, že svědky zmanipuloval a že vůbec nefotil žádné lodě (viz www.figu.org; kniha ,,Eduard Meier: Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 1" či česky http://cz.figu.org) a dalšího významného kontaktéra Daniela Frye označili nakonec za oběť podsouvání klamných realit do mozku (viz 424. kontakt s Ptaahem (Ptaah) z roku 2006 – www.figu.org). Byl zpochybněn i obsah Fryovy knihy!

      To vše by však nevysvětlovalo minimálně jejich fyzické důkazy a filmové nahrávky.

      V případě Carlose Diaze jej obvinili z výmyslu (viz www.figu.org). Ze lži či výmyslu také obviňují celé masy kontaktérů po celé Zemi.

 

Osobně sice chápu, že chtějí podpořit vlastní misi a duchovní učení, ovšem s touto manipulací ohledně jiných kontaktérů rozhodně nesouhlasím. Možná však jde o cílenou strategii, která z jejich pohledu má opodstatnění, to lze připustit.

 

2) Drakoniáni či Reptiliáni prý neexistují

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Plejárané (Plejaren) tvrdí, že Reptiliáni neexistují. Dozvídáme se tak např. v 443. kontaktním rozhovoru Billyho s Ptaahem (Ptaah) z 18. února 2007 (viz http://www.figu.org) Cituji Ptaaha (Ptaah): ,,takovéto bytosti jsou čistě výmysly pisálků.......Reptiloidé resp. plazí bytosti, jak jsou popisovány v nesmyslných knihách, neexistují v celém univerzu, jakož ani v jiných, tomuto univerzu vlastních dimenzích, ale ani na Zemi – ani proměnění v lidi."

V této souvislosti je dobré postřehnout, že Plejárané (Plejaren) nebo organizace FIGU označují všechny osoby, které tvrdí, že jsou kontaktéry a kteří současně hovoří o Reptiliánech přímo či nepřímo za podvodníky. Současně tyto osoby označují za ,,kritiky FIGU a Eduarda Meiera" (http://www.figu.org/ch/verein/die-kritiker). Konkrétně se jedná nejméně o tyto 3 osoby:

            Oscar Magocsi – tvrdil, že mu mimozemšťané sdělili, cituji: ,,Od pradávna existuje        vedle pozitivní "Interdimenzionální konfederace svobodných světů" také negativní             "Imperiální aliance". Pozemské lidstvo původně pochází z oblasti Plejád, odkud se   přestěhovalo před tisíci lety. Od doby, kdy samo upadlo do nevědomosti, usilují o           lidstvo obě strany. Interdimenzionální federace je ve válce se zlými silami ze souhvězdí     Draka (Draconis). "Aliance" má své "pozemní vojsko" v podobě celosvětového spiknutí "Iluminátů", zatímco Konfederace zde má síť "pracovníků Světla" a "mírné revoluce"." (viz      http://www.exopolitika.cz/news/kontakter-oscar-magocsi1/). Označen za kritika FIGU.

            Barbara Marciniak – upozorňuje na to, že ,,ještírci" mocně manipulují planetou Zemí a            lidmi (Barbara Marciniak: Poslové úsvitu, nakl. Alternativa, 1998).

            Ing. Ivo ,,Aštar" Benda – varuje, že ještěři se chystají očipovat lidi na Zemi, aby je mohli         totálně kontrolovat (www.universe-people.com).

 

Protiargumentace:

      Ve skutečnosti Drakoniáni či Reptiliáni existují – jak v kosmu, tak na Zemi. Již promluvila celá řada svědků a odborníků na jejich existenci:

            Samotný Eduard Meier – v rozporu s výše uvedenou informací od Ptaaha (Ptaah) připouští        ve své knize Genesis (strana 83 německého vydání, verš 386), že existují druhy lidských         bytostí, které mají zvířecí podobu.

            V Bulletinu FIGU č. 50 (prosinec 2004) zase přímo tvrdí, že existují druhy ,,lidí", které           mají vlastnosti či zjev plazů a dále druhy, které jsou schopny metamorfózy, změny           formy! (www.figu.org)

            Dále se na anglickém fóru FIGU 24.3.2007 objevuje informace, že – cituji: ,,Billy říká, že ve      vesmíru Reptiliáni existují, ale nikoli na této planetě." A dále ,,Billy byl jednou navštíven             ženou se znaky obojživelníků."(www.figu.org)

            David Icke – tento odborník na pozemskou reptiliánskou agendu předkládá řadu logických       argumentů ohledně jejich existence (www.davidicke.com).

            Credo Mutwa - africký šaman, který uvádí, že Zemi ovládají plazí bytosti, které se        umějí maskovat jako lidé (např. youtube: Reptilians are not Aliens).

            Arizona Wilder – tato žena byla údajně svědkem fyzické proměny některých významných       osob v             plazí bytosti (např. http://www.reptilianagenda.com/research/r112299a.shtml).

            Melinda Leslie – tato badatelka vojenských a mimozemských únosů se osobně střetla s Reptiliánem (youtube: Melinda Leslie - MILAB Abductee & Researcher 2009 Promo R.WMM;            česky: www.exopolitika.cz).

            Případ Lacerta – švédský svědek popisuje své setkání s pozemskou Reptiliánkou a její sdělení. (http://www.luisprada.com/Protected/the_lacerta_files.htm; česky http://www.matrix-2012.cz)     Mimochodem, moderátoři německého fóra FIGU považují tuto výpověď prý jen za pouhou        literaturu sci-fi (www.figu.org).

            Jim Sparks – tento občan USA při jednom ze svých únosů mimozemšťany viděl Reptiliány      hadího typu a ti s ním hovořili a podsouvali mu své nebezpečné myšlenky (kniha ,,Jim         Sparks: the keepers", Wild Flower Press, 2010; dále http://www.rahunta.cz/news/setkani-s-jesteri-rasou- vypraveni-/).

            Thomas Colman Sheppard – voják námořnictva USA tvrdí, že v přísně tajných            dokumentech viděl fotografie hadích či plazích entit (youtube: Earthfiles: Navy Yeoman Sees            Extraterrestrial Photos).

            Thomas Castello – bezpečnostní úředník z podzemní základny v USA v Dulce tvrdí, že tam     pracovaly dva druhy Reptiliánů: pozemští a mimozemští (kniha ,,Branton: The Dulce book";   kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life", 2009).

            Cathy O´Brien – žena, která údajně viděla, jak se před jejíma očima George Bush senior           proměnil v ještěří bytost (http://www.bibliotecapleyades.net/bb/obrien.htm.).

            Pamela Stonebrooke – žena, která tvrdí, že ji navštívil v bytě Reptilián (viz např.                 http://ufoexperiences.blogspot.com/2006/01/pamela-stonebrooke.html).

            Christopher Davis – muž, který tvrdí, že se v roce 1988 střetl s agresivní ještěří bytostí             (http://www.exopolitika.cz/news/jesteri-muz-z-bishopville-v-jizni-karoline/).

      Australští domorodci – tvrdí, že je unáší civilizace hadů a provádí na nich operace (http://www.exopolitika.cz/news/byla-na-australskych-domorodcich-provadena-mimozemska-chirurgie-/).

      A mnoho dalších osob po celé Zemi, jako např. Alex Christopher, policejní důstojník Herbert Schirmer etc.

 

Komentář:

      Tam, kde se v informacích Plejáranů (Plejaren) a BEAM objevují rozpory, se dá očekávat, že něco zatajují. Plejárané (Plejaren) úmyslně z rozličných důvodů oddalují odhalení činnosti Drakoniánů či Reptiliánů. Ti jsou totiž tak nebezpeční, že o nich Plejárané (Plejaren) raději nemluví. Cílem a náplní mise Eduarda Meiera totiž není vést fyzickou válku s drakoniánskou Imperiální aliancí, ale přinést pozemšťanům duchovní učení.

 

3) Šedí jsou téměř tabu

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Plejárané (Plejaren) v otázce samotné existence šedých mimozemšťanů více či méně obratně mlží. Z odpovědi Eduarda Meiera na anglickém fóru FIGU z 18. února 2005 však vyplývá potvrzení toho, že v Roswellu se opravdu zřítili Šedí. Plejárané (Plejaren) připouštějí, že katastrofa v Roswellu byla skutečná. Šedé tam nalezené označují za bioorganické androidy ze systému Reticulum, ale k jejich tvůrcům se téměř nevyjadřují (viz např. 424. kontakt s Ptaahem (Ptaah) z roku 2006; http://www.figu.org;). Jinde zase tvdí, že Šedí vypadají ve skutečnosti úplně jinak, než jak jsou zobrazováni a popisováni svědky po celém světě a že se tedy masy svědků mýlí. Prohlášení Ptaaha (Ptaah) ve 441. kontaktu z roku 2007 nasadilo všemu korunu. Prohlašuje, že malí Šedí jsou pomocí hypnózy, chirurgie a práce s vědomím na roboty předělaní pozemšťané a de facto tak popírá existenci Šedých jakožto mimozemské rasy (www.figu.org).

      Domnívám se, že již ve 37. kontaktu z roku 1975 nás Plejárané (Plejaren) matou, když tvrdí, že oči mimozemšťanů (podle všeho Šedých) ze Zeta Reticuli jsou pouhé ,,brýle" (viz kniha ,,Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1"). Obecně vzato, celkový postoj a souhrn tvrzení Plejáranů (Plejaren) vede k tomu, že jejich stoupenci si mohou začít dokonce myslet, že žádní Šedí v podstatě neexistují, tak jak to již můžeme pozorovat na anglickém fóru FIGU (viz příspěvek 28. ledna 2008).

 

Protiargumentace:

      Ve skutečnosti Šedí existují a jsou velmi aktivní. Paktují se především s vládou USA, a to zřejmě pod velením Reptiliánů (Drakoniánů). Jedná se stejně jako v případě Reptiliánů o krajně nebezpečnou rasu. Svědci jejich přítomnosti se nacházejí po celé Zemi napříč společností, jmenujme alespoň některé:

            Phil Schneider – bývalý vládní stavební inženýr USA, který tvrdí, že viděl v podzemním          komplexu v USA velké šedé          mimozemšťany a 2 z nich zabil (youtube: The man that killed 2 alien       greys). /Avšak moderátorem anglického fóra FIGU (zřejmě Christian Frehner) byl 14. září         2007 označen naprosto nezodpovědně za pouhý případ schizofrenie!/

            Thomas Castello - bezpečnostní úředník z podzemní základny v USA v Dulce tvrdí, že tam      pracovaly 2 typy Šedých: malí Šedí ze Zeta Reticulum (přibližně 1,2 m vysocí) a Vysocí         Šedí z Rigelu v Orionu (vysocí 2,1 m) – (viz kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S. Government             Policies On Extraterrestrial Life", 2009).

            Clifford Stone - penzionovaný rotný armády USA, který říká, že po dobu 22 let pracoval          tajně na skrytých projektech a že se v roce 1969 v Pentagonu setkal s šedým          mimozemšťanem (viz kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On         Extraterrestrial Life", 2009).

            Dan Burisch – civilní pracovník přísně tajného střediska S-4, které je v blízkosti Area 51,          tvrdí, že pracoval s nějak nemocnou biologickou entitou, „Šedým", kterému říkal J-Rod (viz             např. kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life", 2009).

            Dr. Michael Wolf – informátor, který popisuje vojenské střety mezi Šedými a Delta Forces        v USA (viz např. kniha Michaela Wolfa „Catcher´s Heaven" nebo kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S.   Government Policies On Extraterrestrial Life", 2009).

            Patrick Hübner – občan SRN, který tvrdí, že byl unášen Šedými; zakladatel stránek     www.abduction.de, svépomocné internetové skupiny pro osoby z Německa a Francie, které    jsou přesvědčené o tom, že byly uneseny mimozemšťany.

            A mnozí další, jako např. Alex Christopher či kapitán Bill Uhouse, bývalý příslušník     námořních jednotek USA ,,Air Force" a letecký inženýr.

 

Komentář:

      Plejárané (Plejaren) nás dramaticky desinformují, když už v 37. kontaktu z roku 1975 zavdávají příčinu k tomu, abychom si mysleli, že tato rasa (Šedí) je neškodná – cituji: ,,Jedná se o mírumilovné humanoidy". Celkově Plejárané (Plejaren) zřejmě chtějí, aby se jejich stoupenci zabývali duchovním učením, které je má posílit a aby se neutápěli ve strachu z negativních civilizací - proto o Šedých téměř nehovoří. Na druhou stranu tato strategie se mi však nezdá příliš vhodná, protože stoupence FIGU izoluje od reality a pravdy.

 

4) Film ,,Pitva mimozemšťana" je prý podvrh

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Plejárané (Plejaren) Florena a Ptaah tvrdí v kontaktu č. 253 z roku 1995 a kontaktu 256 z roku 1996, že se v případě známého Santilliho filmu (http://video.google.com/videoplay?docid=-3245046980782832257#) nejedná o mimozemšťana, ale o postavu 16-leté dívky, která byla zneužita k natočení filmu pitvy. Dívka měla trpět zvláštní chorobou proterií a tato choroba nemá nic společného s chorobou progerií.

 

Protiargumentace:

      Podle mého názoru realita je taková, že se jedná o skutečné záběry šedého mimozemšťana. Ve filmu jsou vidět velké černé očnice a velké bělmo, které by šlo špatně nafingovat. Celý prostor pro oči v rámci lebky je větší. Postava má 6 prstů na rukou i na nohou. Pozornost poutá i nadměrně velká hlava a velmi malé až zakrslé uši. Existence choroby ,,proterie" je velmi sporná, České exopolitice se ji nepodařilo objevit v žádné lékařské knize.

 

Komentář:

      Proč by Plejárané (Plejaren) v tomto případě lhali? Je to z toho důvodu, že se důsledně vyhýbají poutání pozornosti pozemšťanů na Šedé. Nechtějí, aby se členové FIGU a jejich příznivci zabývali činností armády USA a činností Šedých. Zřejmě z bezpečnostních důvodů.

 

5) Únosy mimozemšťany prý neexistují; hypnóza prý nefunguje

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Další taktickou přímou lží Plejáranů (Plejaren) je jejich tvrzení, že neexistovaly a neexistují žádné únosy pozemšťanů mimozemšťany. Cituji 424. kontakt s Ptaahem (Ptaah) z roku 2006:,,Co se týče manželského páru Hillových a beze zbytku všech dalších osob, které údajně měly být uneseny nepozemšťany nebo dokonce medicínsky trápeni, anebo kterým měly být vsazeny implantáty a kteří v hypnóze sdělovali takovéto zážitky, lze říci, že tyto věci se nikdy nekonaly, nýbrž že to odpovídalo a odpovídá jak iluzím, klamům a vědomým lžím, jakož ale i schizofrenním vidinám a poruchám vědomí kvůli rušivým elektromagnetickým polím Země......Hypnóza totiž není vůbec žádným prostředkem, jehož pomocí by v takovýchto či v jiných případech mohla být nalezena pravda."

 

Protiargumentace:

      Realita je však úplně opačná: na planetě Zemi docházelo a dochází k masovým únosům civilního obyvatelstva různými mimozemskými civilizacemi, nejvíce pak zřejmě civilizací Šedých. Navíc dochází ještě k vojenským únosům (MILAB). Hypnóza je účinným prostředkem, jak navrátit obětem únosů jejich vzpomínky. Kdo to ku příkladu tvrdí?:

            Přední osobnosti světové ufologie, badatelé únosů mimozemšťany: John Mack, M.D.          (psychiatr z USA, profesor Harvardu a nositel Pulitzerovy ceny), David Jacobs (historik       z USA), Budd Hopkins (USA), Johaness Fiebag (geolog, záhadolog, spisovatel ze SRN),             Linda Moulton Howe (USA), Melinda Leslie (USA – badatelka a sama unesená armádou             USA), Mary Rodwell (Austrálie), Philippa Foster (VB), Dr. Roger Leir (lékař, který        vyoperoval řadu mimozemských implantátů, USA).

            Svědci, kteří byli uneseni mimozemšťany: Travis Walton (USA), Whitley Strieber    (USA), Christa Tilton (USA), Judy Dorati (USA), Myrna Hansen (USA), Patrick        Hübner (SRN), Yukia Hatoyami (Japonsko, manželka premiéra země). A dále obrovská        masa unesených občanů, sdružujících se třeba v podpůrných terapeutických skupinách          apod. 

            Samotní Plejárané (Plejaren) Eduarda Meiera – původně, ještě v roce 1975 v 37.       kontaktu sdělovali, že:,,...Zemi navštěvují nám neznámé inteligence........zmocnily se ke            studijním účelům dvou pozemšťanů (Betty a Barney Hillovi), vzaly je do své vesmírné lodi a        podrobily je fyzikálně-chemické analýze....Pocházejí z planetárního a hvězdného systému    Zeta Reticuli...Vzpomínky se pouze uloží hluboko do podvědomí, takže jen odtud mohou být       také uvolněny. .....pouze silným hypnotickým protiblokem." Ve 34. kontaktu z roku 1975             zase v             jiné souvislosti uvádějí:,,Při těchto únosech lidí jsou vedoucími silami hlavně        Inteligence Gizeh, vedle cestujících časem a jiných elementů z tohoto vesmíru." Ve 441.      kontaktu z roku 2007 též připouštějí realitu vojenských únosů (viz www.figu.org).

      Giovanna Podda z Itálie – tato žena předložila průkazné fyzické důkazy o tom, že je pravidelně unášena šedými mimozemšťany: videonahrávky a jasné fotografie kosmické lodi, potracený plod hybrida mezi člověkem a Šedými, fotografii šedého mimozemšťana, fyzické stopy na těle a implantáty v mozku, stopy fosforescenční křemičité slídy s excitovanými elektrony, kterou si svědkyně nemohla vyrobit doma! (viz youtube: Mimozemský potrat)

      Ed Walters z USA – muž unášený Šedými, který pořídil řadu fotografií kosmických lodí.

      Betty Hillová z USA – po hypnotickém sezení, kdy si vybavila zážitek únosu Šedými, nakreslila hvězdnou mapu neznámého souhvězdí, kterou jí předvedli mimozemšťané. Až později se ukázalo, že se jedná o souhvězdí Zeta Reticuli, jehož podoba byla v době nákresu ještě běžným občanům neznámá. Navíc nakreslit hvězdnou mapu není nic jednoduchého a Betty, sociální pracovnice, neměla o astronomii sebemenší znalosti. Podle mého názoru je pravdivá prvotní výpověď Plejáranů (Plejaren) z kontaktu 37 z roku 1975, kdy realitu únosu  Hillových potvrdili a naopak jako naprostá strategická lež se jeví 424. kontakt s Ptaahem (Ptaah) z roku 2006, kdy únos Hillových zkouší popřít takto:,,V případě Hillových byla spouštěčem pro falešné vzpomínky na zážitky rušivá elektromagnetická pole Země." (www.figu.org)

      Projekt ISIS – sekta ,,následovníků" (osob, které se zajímaly o mimozemšťany) zmizela v Egyptě neznámo kam (http://www.exopolitika.cz/news/utajovany-projekt-isis/).

 

Komentář:

      I když únosy pozemšťanů mimozemšťany Plejárané (Plejaren) zpočátku připouštěli, i tehdy se nás snažili uchlácholit tvrzením, že se jedná o pouhé tzv. ,,examinační kontakty" od mírumilovných bytostí. Domnívám se, že jedním z důvodů, proč zatajují pravý stav věcí, je to, že kdyby přiznali masové unášení lidí Šedými a dalšími elementy, klesla by jejich autorita, protože tomuto jednání zřejmě dostatečně nebrání. Navíc možná nemají povolení sdělovat nám citlivé informace přímo, máme si na vše přijít sami vlastním úsilím. Nejspíš také chtějí zabránit panice, strachu a paranoie, která vzniká při odhalování pravdy o únosech od mimozemšťanů.

 

6) Eisenhower prý s mimozemšťany nejednal; žádní mimozemšťané prý nespolupracují s vládami; podzemní základny prý nejsou

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Plejárané (Plejaren) a členové FIGU nám také tvrdí, že cituji: ,,neexistuje žádná spolupráce mezi mimozemskými lidmi a jakoukoli pozemskou vládou, ani oficiálně, ani neoficiálně" a dále:,,důležitou metodou americké zatajovací strategie ve věcech UFO bylo a je šíření drbů a falešných příběhů k tomuto tématu" (viz německé fórum FIGU, 13. dubna 2004, zřejmě H.G. Lanzendorfer).

            Podle kontaktní zprávy 357 z roku 2004 zase nedošlo k žádnému kontaktu mimozemšťanů s      prezidentem Eisenhowerem a vše je zcela vymyšlené (viz např. německé fórum FIGU, 3. května          2004, zřejmě H.G. Lanzendorfer).

            Dále se ve 443. kontaktní zprávě z roku 2007 Ptaah vyjadřuje takto:,,Rovněž odpovídá lži to,      že by takovéto (Reptiliáni) nebo jiné mimozemské bytosti od pradávna nebo v nejnovější historii žili na Zemi a dokonce byli činné ve vládách..."

            Člen FIGU, moderátor Christian (zřejmě Christian Frehner) zase na anglickém fóru FIGU          suveréně píše, cituji:,,A tyto „podzemní základny" jsou výmysl (23. března 2006)... Můžeš           zapomenout na všechny tyto nesmyslné příběhy o Reptiliánech, podzemních bitvách atd.            Všechno to jsou pouze bláznivé a nepravdivé záležitosti (14. září 2007)."

 

Protiargumentace:

      Podle mého názoru je pravda zcela opačná: prezident Eisenhower se s mimozemšťany setkal; s určitými našimi vládami spolupracují (nebo je částečně řídí) převážně negativní mimozemšťané včetně Reptiliánů; podzemní základny jsou ve velkém množství v různých státech na Zemi. Jmenujme alespoň některé argumenty pro tento postoj:

            Gerald Light – pracovník informačního koncernu CBS z USA napsal v roce 1954 známý          dopis, v němž uvádí, že kontakt vlády USA s mimozemšťany je realitou (viz např. kniha:                Michael Hesemann - ,,UFO: Kontakty", ETNA Praha, 1992).

            Don Phillips – bývalý letecký inženýr Air Force říká, že byl pořízen film Eisenhowerovy            schůzky s mimozemšťany (kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On       Extraterrestrial Life", 2009).

            Hrabě z Clancarty, člen britské Horní sněmovny – v roce 1982 zveřejnil důvěrnou zprávu        bývalého špičkového zkušebního letce USA, který byl jedním ze šesti lidí, kteří byli           přítomni setkání prezidenta Eisenhowera s mimozemšťany, kteří vypadali podobně jako lidé.   (kniha: Michael Hesemann - ,,UFO: Kontakty", ETNA Praha, 1992)  

            Bill Kirklin – bývalý zdravotník z Hollomanovy základny potvrzuje tajné setkání prezidenta     Eisenhowera s nějakými mimozemšťany (http://www.openminds.tv; česky www.exopolitika.cz).

            Charles Suggs senior – bývalý velitel námořnictva USA tvrdil, že byl v roce 1954 fyzicky         přítomen setkání prezidenta Eisenhowera se dvěma bělovlasými skandinávsky vyhlížejícími           bytostmi (tzv. Nordičtí), kteří měli modré oči, pocházeli z jiného slunečního systému a ptali            se na naše nukleární testování (kniha ,,Michael E. Salla: Exposing U.S. Government Policies On       Extraterrestrial Life", 2009).

            Robert Charroux – francouzský spisovatel cituje mladého poručíka, který uvádí, že byl            svědkem kontaktu prezidenta Eisenhowera s mimozemšťany. (kniha: Michael Hesemann - ,,UFO:            Kontakty", ETNA Praha, 1992)

            Gordon Cooper – astronaut USA, který v rozhovoru se spisovatelem Timothym Green- Bedleyem potvrdil, že mu byl během jeho služby promítnut film, který ukazoval přistání         UFO na jedné kalifornské letecké základně začátkem 50. let. (kniha: Michael Hesemann - ,,UFO:        Kontakty", ETNA Praha, 1992)

                Milton William Cooper – bývalý člen námořní zpravodajské služby USA, který na základě       informací ze své zpravodajské činnosti jako jeden z prvních autorů upozornil na to, že negativní mimozemšťané spolupracují s vládou USA proti       civilnímu obyvatelstvu a že z             černého rozpočtu budují podzemní základny. Potvrzuje také setkání prezidenta Eisenhowera            s mimozemšťany. (kniha ,,M.W.Cooper: Mimozemšťané v pozadí vlády USA, Star, 1993)  

            James Casbolt – bývalý důstojník anglické zpravodajské služby tvrdí:,,Existuje základna          Dulce v Novém Mexiku, Beacons ve Walesu, Los Alamos v Mexiku, Pine Gap a Snowy      Mountains v Austrálii, West Kindu a Nyala Range v Africe, Mount Blanck ve Švýcarsku, Narvik ve Skandinávii, Gottland na jednom ze švédských ostrovů a mnoho dalších. Tato            místa podléhají režimu přísně tajných projektů, do kterých je zapojena i OSN. Po celém             světě se nachází nejméně 1400 takovýchto větších či menších objektů z toho 131 v            podmínkách USA. Výstavba každé takové základny se pohybuje v částkách mezi 17 - 26         miliardami dolarů, a to jsou finanční prostředky, které tečou z mezinárodního černého      obchodu s drogami pod režií "MI-6/CIA"...Bývalý člen NSA potvrdil přítomnost cizí           inteligence plazího charakteru na základně Los Alamos." (www.matrix-2001.cz)

            PhDr. Frank Stranges – kazatel z USA, který tvrdil, že je v kontaktu s mužem jménem Val      Valiant Thor, což měl být obyvatel nitra Venuše, velitel mise, která od roku 1957 do roku         1960 ovlivňovala vládu USA, prezidenta Eisenhowera, Nixona a Pentagon (kniha Frank E. Stranges: ,,Stranger at the Pentagon", 1997).

            Samotní Plejárané (Plejaren) - Podezřelou indicií směřující k tomu, že Plejárané (Plejaren)       zatajují informace ohledně kontaktů mezi armádou a mimozemšťany, je i jejich vyjádření ve        249. kontaktu z roku 1994, tedy cituji Ptaaha (Ptaah): ,,ohledně některých věcí nesmím           sdělovat informace, pokud se otázky týkají úředních či vojenských záležitostí v souvislosti s     možností kontaktů s nepozemskými, lidskými inteligencemi (viz kniha ,,Billy Meier: Plejadisch-        plejarische Kontaktberichte Block 7").

 

Komentář:

      Domnívám se, že Plejárané (Plejaren) v otázce spolupráce pozemských vlád a mimozemšťanů strategicky taktizují. Důvodem je zřejmě bezpečnostní hledisko. Chtějí, aby členové FIGU a zájemci o případ Eduarda Meiera byli chráněni svojí nevědomostí před negativními vlivy. Jde vlastně o strategii za zachování funkčnosti organizace FIGU a naplnění mise BEAM.

            Musím však uvést, že se mi vůbec nelíbí, že jsou členové FIGU a zájemci o případ BEAM         udržováni v bludu, byť z dobrých pohnutek. Když si představím, jaké oběti museli      podstoupit informátoři, kteří seznámili civilní obyvatelstvo s tajnými informacemi armády,             pak mě minimálně zaráží, jak hloupě, nezodpovědně a arogantně s těmito informacemi        zacházejí někteří členové FIGU. Jde vlastně o negování snah informátorů.

            Dalším důvodem, proč Plejárané (Plejaren) informace tohoto druhu tají, je zřejmě i otázka          tzv. nezasahování: možná na tyto zákulisní dohody vlád a negativních mimozemšťanů máme            přijít sami, bez jejich zásahu. A opět tu vstupuje do hry onen aspekt ,,ztráty autority",    protože pozemšťané by v případě odhalení těchto skutečností po Plejáranech (Plejaren) jistě     chtěli, aby zasáhli v náš prospěch proti negativním uskupením.

 

7) Žádné nebezpečí z kosmu prý nehrozí; konspirace jsou nesmysl

 

Postoj Plejáranů (Plejaren):

      Ze 441. kontaktní zprávy Plejáranů (Plejaren) z roku 2007 vyplývá, že informace o nebezpečí ze strany negativních mimozemšťanů jsou pouze vymyšlené a zkonstruované určitými zájmovými skupinami pozemšťanů (www.figu.org).

            Ze 376. kontaktní zprávy Plejáranů (Plejaren) z roku 2005 zase vyplývá, že konspirační   teorie jsou cituji:,,nesmysly, které se šíří prostřednictvím knih, aby se rozdmýchával strach,    rozšiřovaly falešné informace a aby celému tomuto nesmyslu čtenářky a čtenáři uvěřili. Skutečně se v tomto ohledu jedná pouze o naprosté nesmyslnosti, které vynášejí do světa            nezodpovědní pisatelé knih..." Dále jsou ve zprávě jako nesmysly vyjmenovány knihy, které    pojednávají o spiknutí iluminátů a sionistů (www.figu.org).

 

Protiargumentace:

      Avšak na jiném místě učení Plejáranů (Plejaren) a BEAM se můžeme dočíst docela něco jiného:

            1. kontakt se Semjase z roku 1975: ,,Před nimi musíte být na pozoru, neboť často napadají a      ničí všechno, co se jim dostane do cesty. Již mnohokrát zničili celé planety nebo zavlekli             jejich obyvatele do barbarského otroctví. To je jeden z našich úkolů: varovat pozemšťany      před těmito bytostmi (kreaturami). Nechť toto lidé vědí, protože se čím dál tím více blíží          doba, kdy se konflikt s těmito zvrhlými bytostmi stane nevyhnutelný." Zde nás tedy Plejárané             (Plejaren) připravují na konfrontaci s negativními mimozemšťany (viz kniha ,,Billy Meier:                 Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1" či česky http://cz.figu.org/).

            31. kontakt s Ptaahem (Ptaah): ,,Vpravdě také asi existují zhoubné inteligence z vesmíru,           které navštěvují vaši Zemi nebo tam zabloudí, avšak není jich tak mnoho, aby   převažovaly."(viz kniha ,,Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte Block 1").

            Kniha ,,...a přece létají!": dozvídáme se zde, že podle údajů Plejáranů (Plejaren) chtěli    barbarští obyvatelé jistých 16ti planet před časem totálně vyhladit pozemské lidstvo, aby       získali planetu Zemi jako svůj nový domov (Guido Moosbrugger:,,...und sie fliegen doch!, 1991, str.           402 - úplná německá verze; /Česká verze knihy (UFO:...A přece létají) byla nakladatelstvím ETNA     cenzurována a tuto informaci neobsahuje./).

            ,,Varování všem vládám Evropy" od Eduarda Meiera:,,Zprvu toto moderní zotročení lidí            (čipy) zavedou USA a později »Evropská unie«..., přičemž tímto procesem budou drasticky     zkrácena osobní a státně-občanská práva lidí, což bylo ve své podstatě plánováno již při   budování »Evropské unie«, v důsledku čehož mají být občané nakonec dočista zbaveni     svéprávnosti a už jen podléhat vládě vrchnosti, aniž by ještě měli spolurozhodovací právo v      jakýchkoliv státních záležitostech či usneseních."

 

Výše uvedená sdělení podle mého názoru jednoznačně potvrzují realitu možného smrtelného nebezpečí ze strany některých mimozemšťanů a realitu nehorázné konspirace ve vysokých politických kruzích proti běžným občanům.

 

Komentář:

      Domnívám se, že veškerá prohlášení Plejáranů (Plejaren) ve smyslu nebo v náznaku smyslu toho, že žádné nebezpečí pozemšťanům nehrozí, že negativní civilizace téměř neexistují a že konspirace jsou jen nesmysl, jsou záměrnou taktikou uklidňování pozemšťanů. Situace obyvatel Země je podle mého názoru totiž naopak velice vážná. Je vysoce pravděpodobné, že se nacházíme uprostřed sporu nejméně dvou uskupení mimozemských vojenských formací: mírových vojsk Galaktické federace a pirátských sil Imperiální aliance. Pirátské síly v podobě Drakoniánů, Šedých, pozemských Reptiliánů, vojensko-průmyslového komplexu MIEC a iluminátů (a dále prý zednářů, černých mágů, sionistů, bilderbergiánů apod.) usilují o totální kontrolu nad pozemským lidstvem ku příkladu prostřednictvím důmyslné sítě sledovací a ovlivňovací techniky (satelity, vysílače, HAARP, dozor nad internetem a počítači apod.), která má být gradována instalací podkožních mikročipů každému běžnému pozemšťanovi. Důvody k prohlubování otroctví pozemšťanů jsou na příklad tyto: neúměrně narůstá počet pozemšťanů a vzhledem k postupnému rozšiřování pravdy na planetě reálně hrozí vzpoura ,,otroků" proti drakoniánskému vedení – pozemšťané se stávají nekontrolovatelní. Drakoniáni, Reptiliáni a Šedí si chtějí zachovat planetu Zemi jako zdroj potravy, tedy především zdroj lidského masa, které rádi konzumují; rovněž chtějí pozemskou flóru, faunu i lidstvo jako zdroj genetického materiálu na pokusy, tvorbu hybridních ras; případně chtějí pozemšťany jako otroky na jiné planety, dále suroviny, vodu apod.

      Na to, že jedním z klíčových zájmů nepřátelských mimozemšťanů je »lidské maso jako potrava« nebo mrtvoly lidí jako genetický materiál, nás upozorňují i tito informátoři, svědci a aktivisté:

      Milton William Cooper – bývalý člen námořní zpravodajské služby USA píše ve svém spise z roku 1989 - cituji:,,Avšak daleko významějším bylo nalezení a odhalení částí lidských těl pozemšťanů v těchto vesmírných lodích" (kniha ,,M.W.Cooper: Mimozemšťané v pozadí vlády USA, Star, 1993).

        Phil Schneider – bývalý vládní stavební inženýr USA, který před svou podivnou smrtí tvrdil, že o pozemšťany má zájem téměř desítka mimozemských lidožroutských ras! V podzemních základnách pozoroval mnoho lidských pracovních otroků, které využívají mimozemšťané, řada z těchto otroků jsou děti. Také řekl, že když děti dosáhnou bodu, kdy již nejsou schopny pracovat, jsou namístě zmasakrovány a zkonzumovány (viz např. rozhovor s Alex Christopher – http://educate-yourself.org/cn/alexchristopherinterview01jun96.shtml).

      Aeromar z Brazílie – muž, který před svým definitivním zmizením tvrdil, že jej unesli mimozemští Reptiliáni, kteří uměli vypadat jako lidé, uměli jej ovlivňovat na dálku a ukázali mu ve své lodi sklad mrtvol pozemšťanů - pověšených za háky jako maso (viz kniha ,,Branton: The Dulce book").

            Thomas Castello – informátor, který v roce 1987 uvolnil badatelům UFO fyzické a písemné     důkazy o existenci společné podzemní mimozemsko-vládní základny v Dulce v Novém      Mexiku, kde jsou lidé používáni jednak jako laboratorní zvířata (chladné sklady lidí             v nádržích naplněných tekutinou) a jednak jako zdroj potravy pro některé mimozemšťany:             používání lidských tělesných částí jako vyživovacího zdroje (kniha ,,Michael E. Salla: Exposing            U.S. Government Policies On Extraterrestrial Life", 2009). 

      Svědek z USA: muž unesený Reptiliány – dotyčný tvrdí, že jako dítě byl unesen Reptiliány a že je viděl, jak konzumují malé děti ( http://www.youtube.com/watch?v=2ADJjur0gyM; česky: http://www.exopolitika.cz/news/vzpominky-z-unosu-reptiliany/).

 

V této souvislosti je také zajímavé sdělení Plejáranů (Plejaren), že:,,hlavní důvod pro konečný odchod Plejáranů (Plejaren) a jejich spojenců ze Země musí zůstat v utajení, při nejmenším prozatím (viz anglická kniha Guido Moosbrugger: And yet...they fly!, 2001, str. 334).

Naším úkolem v celé záležitosti každopádně bude otevřeně se přidat k pozitivním mimozemšťanům a snažit se o to, abychom se mohli spirituálně, politicky a vojensky připojit k pozitivním civilizacím, ať už jsou sdruženy v podobě Galaktické federace či jiného uskupení.

 

DALŠÍ SPORNÉ BODY:

Kromě výše uvedených sedmi bodů, ve kterých Plejárané (Plejaren) podle mého názoru strategicky lžou, taktizují a falšují skutečnost, existují ještě další podezřelá tvrzení těchto mimozemšťanů, která jsou minimálně nejasná:

 

1) 98% všech fotografií létajících přístrojů je prý falsum

Plejárané (Plejaren) přišli dokonce i s tvrzením, že 98% všech fotografií a filmů létacích přístrojů je falsum (viz 441. kontakt z roku 2007; www.figu.org). Já si myslím, že naopak narůstá míra pravdivých pozorování mimozemských lodí, probíhá proces aklimatizace pozemského lidstva a mimozemšťané o sobě dávají vědět stále více. Proto je i více pravých záznamů.

2) Kenneth Arnold prý neviděl mimozemské stroje

Plejárané (Plejaren) nejprve v 2. kontaktu z roku 1975 tvrdí, že ,,Kenneth Arnold nebyl žádný podvodník, protože skutečně viděl naše paprskové lodě". (http://cz.figu.org/)A najednou v roce 2006 ve 424. kontaktu tvrdí úplný opak:,,pokud jde o Kennetha Arnolda, zjistili jsme...., že nepozoroval žádné mimozemské...létající objekty, nýbrž tehdy tajná testovací letadla USA s technikou jednoho křídla." (www.figu.org) 

3) Je Ashtar Sheran (Aštar Šeran) mrtev?

Dalším podezřelým sdělením Plejáranů (Plejaren) je, že Aštar Šeran je mrtev. Prý v roce 1983 napadl Asketiny lidi ve vesmíru DAL a v boji byl zabit, eliminován. Cituji:,,Všechna neslučitelná tvrzení jsou podvod, lži, fantazie, schizofrenie apod." (http://cz.figu.org/news/dotaz-z-cech-b-c-42-leden-2003-/; a Interview – Pravda o Billym Meierovi z 20. listopadu 1988). Aštar Šeran je tedy představován jako nebezpečný zločinec s negativními úmysly (http://www.figu.org/ch/verein/periodika/bulletin/1998/nr-13/lichtwellen-handy).Oproti tomu existuje řada pozemšťanů, kteří tvrdí, že se s Aštarem Šeranem setkali osobně nebo že s ním komunikují telepaticky i po roce 1983 a že se jedná o bytost s pozitivními úmysly. Jako pozitivní krok bychom mohli hodnotit např. i vysílání v rozhlase, které by mohlo být pravé a kterým chtěl Aštar údajně informovat pozemšťany (viz youtube: Vrillon 1977 Live broadcast, Pleadian tells about evolution). Situace tedy nebude tak jednoznačná. Navíc se objevují i náznaky, že Aštarů existuje více, že je to prostě jméno.

4) Evakuace prý nebude

Plejárané (Plejaren) tvrdí, že:,,Veškeré zprávy o tom, že okolo Země krouží mimozemské kosmické lodi, které jenom čekají na to, až nás budou muset evakuovat, jsou naprosto nereálné."(Guido Moosbrugger: UFO:...A přece létají!, nakladatelství ETNA, 1991, str. 215)V přímém rozporu s tímto tvrzením jsou zprávy řady jedinců po celé planetě, kteří tvrdí, že pozitivní mimozemšťané jsou připraveni na evakuaci pozemšťanů (např. youtube:Pleiadians contact woman in Colombia).

5) Kanály channelingu a telepaté prý lžou

Plejárané (Plejaren) tvrdí, že:,,channeling je holý nesmysl a telepatie není nikdo z těch, kdož to tvrdí, schopen" (viz 424. kontakt z roku 2006, www.figu.org). Eduard Meier rovněž uvádí, že:,,Kontakty skutečného druhu jsou pak jen ty, při nichž probíhá ústní nebo telepatická komunikace mezi mimozemšťany atd. a člověkem na Zemi. Toho však není žádný další člověk na Zemi kromě mě dosud schopen (viz http://cz.figu.org/news/rozhovor-s-billym-eduardem-albertem-meierem-mise/).Tato absolutistická tvrzení považuji za zcela scestná.

6)  Aféra UMMO je prý nesmysl

Eduard Meier říká - cituji:,, Všechny zprávy a tvrzení o údajných kontaktech lidí na Zemi s mimozemšťany z takzvaného ,,Galaktického odboru" (skupina se nazývala UMMO)...jsou lži, podvody a schizofrenní iluze (viz Interview – Pravda o "Billym" Meierovi, 20. listopadu 1988). Názor přesně opačný představuje např. italská kniha od Stefano Breccia „Contattismi di massa", obsahující svědecké zápisky Bruna Sammaciccia o jeho setkání s rasou Ummiťanů v podzemní základně v Itálii (http://www.exopolitika.cz/news/ukazka-z-knihy-stefana-breccii/).

7) Kruhy v obilí dělají prý pozemšťané

Plejárané (Plejaren) uvádějí, že:,,fakt je ten, že kruhy v obilí jsou a byly vytvářeny pozemšťany a nikoli mimozemšťany"(německé fórum FIGU, 5. dubna 2010; www.figu.org).Podnětem k opačnému názoru může být např. případ britského policisty, který pozoroval mimozemšťany, jak si prohlížejí kruh v obilí v Silbury Hill, Wiltshire (http://www.exopolitika.cz/news/policeni-dustojnik-videl-v-kruhu-v-obili-mimozemstany-/). Kruhy v obilí nejspíš dělají jiné (konkurenční?) mimozemské civilizace než Plejárané (Plejaren).

8) Na Plejádách prý není žádný život, Plejáďané odtamtud prý neexistují

FIGU se přiklání k názoru, že v souhvězdí Plejády (Plejaden) není život:,,pochází...nikoliv z Plejaden (Plejád), o kterých je dnes známo, že nenesou žádný život ani v materiální ani v duchovní formě, jelikož jsou to hvězdy ještě příliš mladé a v raném stadiu vývoje (http://cz.figu.org/news/panoptikum-rozlicnych-kuriozit-aneb-co-se-povida-na-internetu-a-v-mediich-o-pripadu-beam-billyho-eduarda-alberta-meiera-a-figu-1/). Tím tvrdí, že na Zemi nemohou operovat žádní Plejáďané z Plejád.Oproti tomu existují osoby, které sdělují, že mají fyzické či telepatické kontakty s mimozemšťany z Plejád (neboli sedm sester). Tak např. americký kontaktér James Gilliland uvádí, že:,,měl osobní setkání, tak zvaný kontakt „tváří v tvář" se dvěma ženami, které se mu objevily v domě a několikrát s ním mluvily. ...Prozradil mi, že mu sdělily, že přišly z Plejád a že vypadaly jako ty, co kontaktovaly kdysi Billyho Meiera, ale že byly z jiné skupiny" (http://www.exopolitika.cz/news/rozhovor-s-wendelle-stevensnem/).

      Kontaktérka z Kolumbie, Amanda Ramírez, zase tvrdí, že byla ve fyzickém kontaktu s Plejáďany a dalšími civilizacemi:,,Byla fyzicky na palubě kosmických lodí. Plejáďané ji vzali do jistého sálu záznamů, kde jsou zachycovány události na Zemi (minulost, přítomnost a budoucnost); (http://www.exopolitika.cz/news/kontakterka-z-kolumbie-amanda-ramirez/).

      Každopádně je tedy jasné, že zde někdo lže – buď Plejárané (Plejaren), nebo persony jako Gilliland a Ramírezová.

9) Přítomnost náboženství prý značí falešný kontakt

Eduard Meier uvádí, že:,,Je zde jistý způsob jak rozlišovat pravdivost v těchto zprávách (o kontaktech): To, co je založeno na náboženském (nemluvě sektářském) způsobu, je lež a podvod, schizofrenie nebo fantazie nemocného (viz Interview – Pravda o "Billym" Meierovi, 20. listopadu 1988).Já si myslím, že i někteří kontaktéři, kteří pracují s náboženstvím, mohou mít reálný kontakt. Jednak někteří negativní mimozemšťané pozemšťany v náboženství schválně utvrzují a jednak mohou i pozitivní mimozemšťané používat při kontaktu s pozemšťany prvky náboženství – vzhledem k úrovni pozemšťanů.

10) Chemtrails prý neexistují

Ve 445. kontaktním rozhovoru se uvádí, že chemtrails jsou výmysl a knihy o této záležitosti jsou označeny za idiotské (http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2007/nr-35/chemtrails-zion).Přesně opačné stanovisko ukazují rozbory Carnicomova institutu (www.carnicom.com) v USA; uvádějí přítomnost jedů ve vzduchu z chemtrails: různé těžké kovy jako hliník, barium, mangan, arzen a dále poukazují na přítomnost etylen dibromidu, silně toxické jedovaté látky.

            V USA o rozprašování chemikálií také už od roku 2003 mluví bývalý agent FBI Ted L. Gunderson a velice kriticky obviňuje osoby zapojené do těchto projektů ze zločinů proti         lidem, proti občanům a jejich svobodě a právům (viz youtube: Former FBI Chief Ted Gunderson       Says Chemtrail Death Dumps Must Be Stopped).

11) David Icke, Zecharia Sitchin a další prý vykládají nesmysly

Ve 443. kontaktní zprávě Plejárané (Plejaren) uvádějí:,,Tebou jmenované knihy Davida Ickea,...Zacharia Sitchina, van Helsinga a von Rètyi spadají rovněž do oblasti nesmyslu a slabomyslnosti iluzorních a fantazijních teorií o spiknutí..., které musejí být označeny jako holé idiotiny a schizofrenní bludné výtvory (http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2007/nr-34/interessante-auszuege?page=0,5).Já tedy po částečném prostudování děl těchto autorů celou situaci opravdu nevidím tak jednoduše.

12) Nemoc AIDS byla prý způsobena kontaktem lidí s opicemi

Plejárané (Plejaren) uvádějí, že nemoc AIDS byla způsobena kontaktem lidí s opicemi (viz kniha ,,Billy Meier: Plejadisch-plejarische Kontaktberichte").Zajímavé je, že se ve světě objevují i teorie o tom, že nemoc AIDS byla utvořena uměle a schválně za účelem omezení přelidnění lidstva (např. http://www.osud.cz/aids-vznikl-v-americke-vojenske-laboratori-kratke-video-v-anglictine).

13) Počet vletů mimozemšťanů do atmosféry Země byl prý drasticky omezen

V roce 2006 přišli Plejárané (Plejaren) s nepřímým tvrzením, že jsou pozemšťané téměř osamoceni:,,Vlety se ale mezitím celkově drasticky zredukovaly na několik málo desítek za rok, přičemž se rovněž jedná již jen o naši práci a návštěvy u tebe (424. kontakt, 2006, www.figu.org). Přesný opak tvrdí řada osob po celé planetě, např. ,,Dokumenty Lacerta" švédského kontaktéra s Reptiliánkou uvádějí, že zde panuje čilá aktivita, že je tu minimálně 14 mimozemských druhů a že cituji:,,Předpokládáme, že nadcházející válka mezi třemi nepřátelskými druhy mimozemšťanů a nebo mezi vámi a jedním - nebo jimi všemi - vznikne kvůli surovinám, vodíku, vzduchu nebo DNA." (http://www.luisprada.com/Protected/the_lacerta_files.htm; česky http://www.matrix-2012.cz)

 

 

Postoj plukovníka Wendelle Stevense

Nutno ještě dodat, že jedním z prvních, kdo poukázal na nesrovnalosti v učení Plejáranů (Plejaren), byl zesnulý významný badatel ve věcech mimozemšťanů, plukovník Wendelle Stevens, vedoucí prvního výzkumného týmu badatelů INTERCEP, který v roce 1976 naprosto vědecky a podrobně, pomocí nejmodernějších přístrojů zkoumal případ BEAM. INTERCEP dospěl k závěru, že se nepodařilo zjistit mezi předloženými důkazy, že se jedná o podvrh nebo falešné jednání - přiklonil se tedy k názoru, že ,,Billy" je pravý kontaktér. Avšak později Stevens ve svém rozhovoru s novinářem Bretem Leuderem pro americký časopis UFOmagazine z června roku 2007 uvádí, že Plejárané (Plejaren) lžou. Cituji:

Leuder: ,,Proč Semjase svůj příběh tolikrát změnila?"

Stevens: ,,Toto mě také velmi trápilo, protože podle mě lže. Když se na to podívám teď, měli pro Meiera plán a nechtěli, aby z tohoto cíle zbloudil. Tak mu prostě řekli, co chtěli, aby věděl a v co chtěli, aby věřil.

...ale nechtěli, aby byl Meier rozptylován jinými zájmy. Například mu řekli, že George Adamski byl šarlatán a lhář. Pak mu ale řekli později, že to vůbec nebyl příběh Adamského a že si tento příběh vypůjčil od jiného muže. A řekli mu jméno toho, co měl tuto zkušenost ve skutečnosti. Takže Adamski měl být pouhým pirátem tohoto příběhu. Pak mu ale řekli ještě později, že možná měl tyto zkušenosti (Adamski), ale neodehrálo se to přesně takto. Jsou tu však další příklady. Pokaždé, když Meier zjistil něco zajímavého, odradila ho (Semjase). Pak se objevila později a řekla: „No, možná, že je na tom něco víc, ale ty o tom nepotřebuješ vědět všechno." Tím jsem přesvědčen, že mu pokaždé neříkají tu vlastní pravdu. Řeknou mu jen to, v co oni chtějí, aby zrovna uvěřil."

 

Plukovník Wendelle Stevens také svůj názor o taktizování těchto mimozemšťanů potvrdil České exopolitice v písemné korespondenci.

 

Závěr

Přestože Plejárané (Plejaren) Eduarda Meiera přinášejí mnoho pro pozemské lidstvo velmi zásadních informací, domnívám se, že minimálně co se týče ufologie, je potřeba uvažovat o jejich tvrzeních s odstupem a velkou dávkou kritičnosti. Myslím si, že se nás Plejárané (Plejaren) prostě snaží udržet uměle v klidu, a proto částečně zatajují závažnost situace ohledně existence nepřátelských mimozemšťanů - na příklad z toho důvodu, aby mohla poklidně fungovat misijní činnost skupiny FIGU.

Důkazem, že v jednání Plejáranů (Plejaren) je obsažena strategie taktizování, budiž i to, že přece již jednou lhali o svém původu, což také přiznávají: nejprve tvrdili, že pocházejí z Plejád (Plejaden), později však najednou otočili a uvedli, že to není pravda, že ve skutečnosti pocházejí z místa zvaného Plejaren a že před tím úmyslně uvedli mylný údaj (viz http://cz.figu.org/news/panoptikum-rozlicnych-kuriozit-aneb-co-se-povida-na-internetu-a-v-mediich-o-pripadu-beam-billyho-eduarda-alberta-meiera-a-figu-1/).

Důmyslné uvádění nepravd je tedy jejich taktikou. Osobně se na základě svého celkového dojmu z osobnosti BEAM a při posouzení dané situace domnívám, že je vysoce pravděpodobné, že Eduard Meier je si tohoto taktizování částečně nebo plně vědom a aktivně se na něm účastní. Jedná se vskutku o brilantní šachovou partii - a šachy jsou jak známo hra válečná!

 

Z určitého úhlu pohledu můžeme říci, že se tito mimozemšťané chovají jako jakási galaktická rozvědka či jako jakýsi předvoj galaktických mírových vojenských sil. Pozemšťané musejí být proto ve střehu nejen před vysloveně negativními civilizacemi mimozemšťanů, ale ve skutečnosti musejí být na pozoru před kýmkoliv z kosmu.

 

Jinak mi přijde jako značně nedostatečné, pokud členové FIGU na budoucí možnou čipovou totalitu pouze poukazují a tím jejich odpor končí. Domnívám se, že je a bude zapotřebí mnohem aktivnějšího přístupu k celé složité situaci na této planetě. Organizace FIGU je ovšem velmi aktivní, a ve své snaze o dobro na Zemi mimo jiné produkuje překvapivé množství textů. To v důsledku způsobuje, že členové FIGU a zájemci o případ BEAM při studiu těchto textů nemají už čas a energii zpracovávat informace ze světové ufologie, exopolitiky, kontaktérských hnutí apod. Dokonce jsou natolik ovlivněni, že si nejspíš myslí, že jsou to všechno jen nesmysly a lži. Jejich pozornost je odvedena natolik jedním směrem, že jim uniká obraz celkové mozaiky. Není možné Plejáranům (Plejaren) všechno věřit, je nezbytné si vše ověřovat a snažit se vědět, jinak se jedná o chování v rozporu se samozným duchovním učením BEAM.

Přesto si myslím, že Eduard Meier je nejdůležitějším kontaktérem na Zemi, muž s klíčovým úkolem, jehož materiály, spisy a aktivity je dobré znát – převažují totiž důležité zprávy a hodnotné duchovní učení, které stojí nepoměrně výš než náboženství, filosofie a kulty.

 

Jak je vidět z obsahu této analýzy, řada tvrzení Plejáranů (Plejaren) a členů FIGU se dostává do přímého rozporu s tvrzeními a postoji exopolitického hnutí. Pro budoucnost pozemšťanů by však bylo přínosem, kdyby se obě tyto skupiny navzájem pochopily. Možná, že globální strategií pozitivních mimozemšťanů na Zemi je nejprve vytvořit velké množství malých nesourodých skupin po celé planetě, které se posléze informačně propojí. Nesouhlasím tedy s postojem Michaela Horna (www.theyfly.com), zástupce FIGU v USA, který na exopolitiku fanaticky útočí. Správnou cestou je soulad a vzájemná výměna informací. Vzhledem k postojům FIGU je ovšem ,,na tahu" především exopolitika. Nechť se tedy její členové a příznivci osvědčí.

Kéž moje analýza přispěje k osvětlení celé situace!

 

Text: Dana Rašínová, Česká exopolitika (www.exopolitika.cz)

Vážení čtenáři, tento text můžete šířit v nezměněné verzi.

Obrázky k článku

K článku niesú žiadne obrázky

Kategória: Mimozemšťania
Dátum: 02.06.2011 13:54
Pridal: 13dusan13
Zobrazené: 11309 krát

Diskusia

Počet príspevkov: 3


MaTo - 21. 10. 2011 09:53
Najlepsi je, ked sa zacnu taki hadat o rovnaku kravinu : http://www.ufo.cz/klubmici/clanky/vyjadreni_medium.htm

MaTo - 12. 07. 2011 14:23
Preco ? Pozam odpoved : http://www.kpufo.eu/sk/?p=2359

MaTo - 06. 06. 2011 13:45
Preco luzou mimozemstania Billy Meiera ? Pretoze luze Billy Meier : vid : http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/index.php?option=com_content&task=view&id=445&Itemid=32 apod.

Všetky príspevky


Články

Dnes je Pondelok
25. 9. 2023

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Videli ste UFO?

Áno: 3107 ľudí


Nie: 2189 ľudí


Spolu hlasovalo:
5296 ľudí


Pozorovali ste UFO, či iný nezvyčajný jav? Svoje pozorovanie môžete nahlásiť tu!


UFO klub Zlín

Asociácia UFO Bádatelov

BestUbytovanie.eu - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnutelnosti, práca, služby, šport, zvieratá