facebook

Čo ak je to všetko inak? časť 1

Milí priatelia, kolegovia -bádatelia, súputnici, hladači pravdy a všetci tí , ktorým nie je ľahostajný osud ľudstva, prípadne aj tí, ktorí ešte nie sú prebudení, alebo sa k nim ešte nedostali závažné  informácie o prípadnom ďaľšom osude ľudstva.
Pokúsim sa Vám na týchto stránkach predložiť zaujímavé fakty ako to vlastne v tomto „našom" vesmíre chodí, ako do toho zapadáme  my ako ľudstvo, a skúsime si  načtrnúť čo sa to s nami vlastne deje.

V súčasnej dobe naša planéta  a my ľudia, ktorí tu žijeme prechádzame búrlivou transormáciou vedomia, ktorá  ale nemá žiadne hodnoverné historické dôkazy.Avšak v zákutiach našich pamäťových buniek je mnoho obrázkov, ktoré poskytujú rôzne vodítka k podivuhodným vedomostiam.Tie sú však tak hlboko ponorené, že v súčasnosti nie je v našich silách do nich nahliadnuť a pochopiť kritické zmeny, ktoré ľudstvo približujú k novému chápaniu kozmickej energie. Je jasné, že mnohí z nás zomrú skôr,ako pochopia, čo robiť s týmito vedomosťami.
Nová revolúcia vedomia však vzniká. Avšak, bude nám toto nové vedomie dopriate, alebo nás budú umlčovať, klamať, dezinformovať, tak ako to bolo v doterajších dejinách ľudstva?
Prečo s nami rôzne bytosti a mimozemské   rasy manipulujú? Prečo nás nepustia k dôležitým informáciam? Prečo nám nedovolia ísť našou prirodzenou evolučnou cestou? Prečo nám bránia v duchovnom vzostupe? Prečo su k nam pridelovaní  anjelski strážcovia? Nie je to skor preto , že nás maju doslova strážiť? Prečo sa musime stále reinkarnovat? Prečo na nás robili a robia morfobiogenetické  pokusy? Sme pre nich len pokusné objekty? Budú z nás biologickí roboti?

Skôr než sa však pustím do rozvíjania odpovedí na tieto otázky a posun informácií smerom k čitateľovi, mali by sme si niečo povedať, alebo oživiť informácie o vzniku vesmíru, života v ňom a ďaľších skutočnostiach.


1,   vznik vesmíru

Vesmír nie je lineárny. Objekty, alebo energie hmoty, v priestore,  sa nemusia  nevyhnutne pohybovať lineárne. V tomto vesmíre objekty majú tendenciu pohybovať sa náhodne alebo oblúkom, alebo cyklickým vzorom, alebo ako je stanovené inými dohodnutými pravidlami .

Jedným z pravidiel fyzického vesmíru je, že energia môže byť vytvorená, ale nie zničená. Takže  vesmír sa  bude naďalej zväčšovať tak dlho, ako budeme pridávať ďalšie nové energie do toho. To je takmer nekonečný proces.

Pôvod  koncepcie lineárneho času je odvodený od monoteizmu . Faktom je , že myšlienka Veľkého tresku je len teória, A nie veľmi dobrá . Existujú alternatívne teórie o vesmíre,  ktoré majú väčší zmysel - a sú diskutované medzi vedcami a  získavjúa čoraz väčšiu podporu.
Vedci,ktorí v súčasnosti predstavujú hlavný prúd vedy hojne zastávajú teóriu veľkého tresku . To tiež vysvetľuje, prečo naša veda vidí vesmír ako „uzavretý" vesmír. Keby sa pozreli na tento problém trochu z inej stránky, uvedomili by si, že myšlienka veľkého tresku sama o sebe je časť Kontrolného systému.  
Mohlo by to byť. Až na jednu skutočnosť: drvivá väčšina vedcov a ľudí si jednoducho nie sú vedomí tohto Kontrolného systému. Formy a štruktúry viery sú vštepované do ľudskej bytosti tak rafinovane , že aj keď sa snažia spoznať čo je " naozaj tam vonku ", väčšine ľudí sa len podarí vyskočiť z dažďa pod odkvap. .Ale o tom neskôr. Vráťme sa k vesmíru.

Je toľko vesmírov, koľko si vie človek predstaviť a vnímať, existujúce súčasne v rámci svojho vlastného kontinua.
Multivesmír, (alebo meta-vesmír), je hypotetický súbor niekoľkých možných vesmírov (vrátane nášho), ktoré dohromady tvoria všetky skutočnosti. 

Rôzne vesmíry vo vesmíre sú niekedy nazývané paralelné vesmíry. Štruktúra vesmíru, povaha každého vesmíru v ňom, a vzťah medzi rôznymi svetmi závisia na konkrétnom multivesmíre.
Multivesmíry boli predpokladané v kozmológii, fyzike, astronómii, filozofii, teológii, a beletrii, a to najmä v sci-fi a fantasy.

Špecifický termín "multivesmír", ktorý bol vytvorený Williamom Jamesom, /mimochodom autor sci-fi literatúry pod pseudonymom Michael Moorcock/. V týchto kontextoch, paralelné vesmíry sú tiež nazývané "alternatívne vesmíry", "kvantové vesmíry", "paralelné svety", "alternatívna realita", "alternatívna časová os," ...etc.

Multivesmír trochu iného druhu bol plánovaný v 11-dimenzionálnej teórie reťazca známej ako M-teória. V M-teórii náš vesmír a iné vesmíry vznikli kolíziami medzi membránami v 11-rozmernom priestore. To je na rozdiel od vesmíru v "kvantovom multivesmíre".

/Viac o vzniku Vesmírov prinášam v samostatnom dokumente s názvom Teórie vzniku vesmírov/

Náš vesmír je približne 80 biliónov rokov starý. Zem cca  7-1/2 miliardy rokov.
Náš vesmír sa skladá z 12 základných rozmerových úrovní /12D/. V rámci týchto 12 rôznych úrovní je určitá frekvencia zvuku a farby . To je dôležité, pretože to , čo vnímame ako vesmír je posledná úroveň stvorenia.
 
Náš vesmír je 80 biliónov rok starý avšak čas v celom vesmíre ubieha v inom zmysle ako vnímame my tu na Zemi. Preto v záujme všetkých čitateľov používať pojem času v rokoch Zeme

Bytosti, o ktorých tu píšem od tohto okamihu uviedli, že nie všetky civilizácie vo vesmíre vysvetľujú „pravdu" rovnako. Nechám na čitateľovi, aby vstrebal a preciťoval tieto informácie a dôveroval svojej vlastnej intuícii.

V našom Vesmíre sú miliardy Hviezdnych Bytostí. Humanoidné rasy sú pravidlom, nie výnimkou . Tieto bytosti vznikli z mnohých foriem života : plazy , hmyz , dinosaury , vtáky a iné formy života , aké si nevieme predstaviť.
Sú to bytosti a rasy napr.: Anunnaki, Elohim, Ari, Draconis, Plejáďania, Arkturiáni, Zeta Reticulas, Leonina....etc.
Sú z rôznych systémov a planét. napr.: Lyrans, Sirian , Arcturian , Antarian , Pleaidian , Andromedan , Cignus Alphan , Alpha Centauri , Sagittarius A & B , Cassiopia.....etc.
/Viac informácií o vzniku a popise iných civilizácií a rás prinášam v samostatnom dokumente s názvom Civilizácie a druhy rás v našom vesmíre/

Je dôležité,  aby ľudia pochopili ničivé následky na naše duševné a fyzické prežitie,  ak sa nám nepodarí prijať účinné opatrenia  zvrátiť dlhodobé  a všadeprítomné  účinky týchto cudzích intervencií  na Zemi.
Možno, že informácie  v týchto  dokumentoch budú slúžiť ako odrazový mostík k lepšej budúcnosti pre ľudstvo.
Jednu bytosť z tejto nesmierne rozľahlej skupiny civilizacií Vám predstavím v nasledujúcej komunikacii...
Nie je dôležité  z ktorej civilizácie, a z ktorého kúta vesmiru prichádza. Dôležité sú informacie, ktoré prináša!!!
 Pre zjednodušenie  ju  budem volať  „Cudzinec" a  civilizáciu,  resp. zriadenie  odkiaľ  pochádza budem nazývať  „Domain"
/vysvetlivky:

IS-BE –  „hostiteľské" telo /na Zemi  vnímané  predovšetkým ako človek, alebo zviera - smrteľné/
IS-BES -  nesmrteľná duchovná bytosť

Na začiatok popis Cudzinca a jeho kozmickej lode:

Kozmické lode sú prevádzkované ako mechanický nástroj, prostredníctvom ktorého pôsobia vo fyzickom svete. Ona, rovnako ako všetci ostatní IS-BES dôstojníci a ich nadriadení, používajú "fyzické telá", keď sú v službe vo vesmíre. Keď nie sú v službe, môžu komunikovať, cestovať, a existovať aj bez použitia tela.

Telá sú vyrobené zo syntetických materiálov, vrátane veľmi citlivého elektrického nervového systému, na ktorý sa každý IS-BE upraví sám. "Naladí" sa na elektronickú vlnu, ktorá je jedinečná pre vlnovú dĺžku, alebo frekvenciu každého IS-BE.
Každý IS-BE je schopný vytvoriť unikátnu identifikačnú frekvenciu, rovnako ako frekvenciu rádiového signálu. To slúži čiastočne na identifikáciu podobne ako odtlačky prstov. Žiadne dve frekvencie alebo hostiteľské telá nie sú úplne rovnaké.
Orgány každého IS-BE člena posádky sú podobne naladené a pripojené k "nervovým systémom" zabudovaným  do kozmickej lode. Priestor lode je postavený v podstate rovnakým spôsobom ako hostiteľské telo. Preto môže byť plavidlo prevádzkované "myšlienkami", alebo energiou vyžarovanou IS-BE. Je to naozaj veľmi jednoduché, priame ovládanie systému. Takže, nie sú žiadne zložité ovládania, alebo navigačné zariadenia na palube kozmickej lode.
Cudzinec bol a stále je  dôstojník, pilot a inžinier v expedičných  silách, ktoré sú súčasťou civilizácie, ktorá sa odvoláva na seba ako " Domain". Táto civilizácia  riadi veľké množstvo galaxií, hviezd, planét, mesiacov a planétok v celej oblasti priestoru,  ktorý tvorí  približne jednu  štvrtinu  celého vesmíru!
Potom, čo určitú  oblasť vesmíru Domain získa,  stáva sa táto súčasťou územia pod jeho kontrolou, a je považovaná za ich "majetok" .Vesmírna  stanica v blízkosti planéty Zem je dôležitá len preto, že ležala pozdĺž cesty expanzie  Domain smerom k stredu galaxie Mliečnej dráhy aj mimo nej.
Samozrejme, že všetci v tejto galaxii si to uvedomujú, s výnimkou ľudí na Zemi.
Cudzinec nebol ochotný viac diskutovať o technických záležitostiach, vzhľadom na povahu svojho postavenia ako dôstojník a pilot.
Ukážka priamej komunikácie: 

Otázka - "Môžete opísať svoj domovský svet k nám?"
ODPOVEĎ –
MIESTO civilizácia / KULTÚRA / HISTÓRIA. Veľké planéty. Bohatstvo / ZDROJE VŽDY. OBJEDNÁVKA. „Sila".
Dve hviezdy. Tri mesiace.

Otázka - "Aký je stav vývoja vašej civilizácie?"
ODPOVEĎ -
Biliónmi rokov. VŽDY. Nad všetky ostatné. PLÁN. PLÁN. PROGRES. Víťazstvo. VYSOKÉ CIELE / IDEA.

Otázka - "Aký typ spoločnosti, máte?"
ODPOVEĎ -
Silová. Budúcnosť vždy -  KONTROLA.

Otázka - "Existujú iné inteligentné formy života vedľa seba vo vesmíre?"
ODPOVEĎ -
Všade. SME NAJVÄČŠÍ zo všetkých. 

Otázka - Viete čítať alebo zapisovať všetky jazyky Zemi?
ODPOVEĎ- Nie.

Otázka - Chápete čísla, alebo matematiku?
ODPOVEĎ -
ÁNO Ja som  / PILOT / INŽINIER

Otázka- Môžete písať alebo kresliť symboly alebo obrázky, ktoré by sme mohli preložiť do našej reči?
ODPOVEĎ- neisté

Otázka - Ako dlho ste sem cestovali?
ODPOVEĎ -
Minúty alebo hodiny.

Otázka - Ako môžeme pochopiť, že nemáte v úmysle ublížiť?
ODPOVEĎ -
Úmysly sú jasné. POZRI vo svojej mysli / obrazy /,Pocity.

Otázka - Ak nie ste biologická entita, prečo odkazujete na seba ako žena?
ODPOVEĎ -
Ja som tvorca. MATKA. ZDROJ. "

Chceli by ste ešte niečo dodať?

Som súčasťou Domain expedičných síl v tejto oblasti priestoru po niekoľko miliónov rokov. Som dôstojník, pilot a inžinier, s mnohými úlohami. Avšak aj keď plynne hovorím 347 jazykmi v rámci domény, nerozumiem Vášmu súčasnému jazyku.
Posledný Zemský „ jazyk", s ktorým som sa oboznámila bol sanskrit. V tom čase som bola členom misie poslanej preskúmať stratu základne nachádzajúcu sa v Himalájach. Celý prápor dôstojníkov, pilotov, komunikačný a administratívny personál zmizol a základňa bola zničená.
/Bližšie informácie o tomto incidente prinášam v dokumente História Anunaki+Nephilimi+zničenie Tiamatu/

Pred mnohými miliónmi rokov som bola trénovaná  a slúžila  na vyšetrovanie/vyhodnocovanie dát v Programe „ rozvoja pracovníka"  pre Domain. Pretože som mala  skúsenosti s touto technológiou, bol som poslaná  k Zemi ako súčasť pátracieho tímu. Jedna z mojich povinností bola vypočúvať  ľudskú  populáciu, ktorá obývala  susedné oblasti v tej dobe. Veľa ľudí v tomto regióne hlásilo  pozorovania "vinamas", alebo prelety „lodí" .

Po logickom roztriedení dôkazov, svedectiev, pozorovaní, rovnako ako absencia niektorých dôkazov, môj tím prišiel k objavu, že tam boli ešte dobre skryté lode "Starej ríše". "Stará Ríše" inštalovala solárne systémy, na ktoré sme boli absolútne nepripravení.
/Definícia pojmu „Stará ríša" – jedná sa o skupiny mimozemských civilizácií, ktoré okupovali túto a priľahlé oblasti našej galaxie po milióny rokov až do príchodu Domain do našej galaxie/.

 
Teraz som pripravená poskytnúť Vám niektoré informácie a mám pocit, že budú mať Veľkú hodnotu pre Vás. Poviem vám pravdu. Hoci pravda je relatívna voči všetkým ostatným pravdám, rada sa s Vami o ňu podelím, ako poctivo a presne to len bude možné. Pravda, ako to vidím ja, v medziach svojej integrity na seba, na moju rasu a bez porušenia mojich povinností voči organizácii, ktorej slúžim.

Budem poskytovať informácie, ktoré Vám budú prínosom pre zdar  nesmrteľných duchovných bytostí, ktoré tvoria ľudstvo, a budem podporovať prežitie všetkých nespočetných foriem života a životného prostredia Zeme. Toto je súčasťou môjho poslania na  zachovanie Zeme.

Všetky cítiace bytosti sú nesmrteľné duchovné bytosti a to zahŕňa aj ľudí. V záujme presnosti a jednoduchosti budem používať termín "IS-BE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Predtým však, ako môžete pochopiť predmet histórie, musíte najprv pochopiť predmet času. Čas je proste ľubovoľné meranie pohybu objektov v priestore.
Priestor nie je lineárny. Priestor je určený z pohľadu IS-BE pri prezeraní objektu. Vzdialenosť medzi IS-BE a objektom ktorý vidí sa nazýva "priestor".
Objekty, alebo masy energie, vo vesmíre sa nemusia nevyhnutne pohybovať lineárnym spôsobom. V tomto vesmíre objekty majú tendenciu pohybovať sa náhodne, alebo v zakrivení alebo ako cyklický vzor, alebo ako je stanovené v dohodnutých pravidlách
História nie je len lineárny záznam udalostí ako to prezentujú mnohí autori učebníc dejepisu Zeme. História je subjektívne pozorovanie pohybu objektov v priestore, ktoré sa vykazujú z hľadiska prežitia. 
Všetky tieto interakcie sú súbežné a simultánne. Aj keď čas beží nepretržite, udalosti sa nestanú v nezávislom, lineárnom prúde. Aby bolo možné zobraziť a pochopiť históriu, alebo realitu minulosti, musí byť jeden pohľad všetkých udalostí ako súčasť interaktívneho celku. Čas možno vnímať aj ako vibrácie, ktoré sú jednotné v celom fyzickom vesmíre."

Rozdiel medzi IS-BE ako Cudzinec a väčšina z IS-BES, ktoré obývajú telá na Zemi je ten, že Cudzinec môže vstúpiť a odísť z „hostiteľského tela", podľa ľubovôle. Cudzinec a ďalší dôstojníci Domain komunikujú telepaticky. Vzhľadom k tomu, že IS-BES nie je „osoba", vo fyzickom vesmíre nemá miesto v priestore alebo čase. IS-BES je doslovne "nehmotné".  

IS-BES môžu cestovať na veľmi vzdialené miesta okamžite. Môžu zažiť pocity intenzívnejšie ako biologické telo bez použitia fyzických  zmyslových mechanizmov. IS-BES môže vylúčiť bolesť z vnímania. Cudzinec si tiež vie spomenúť na jej rôzne "identity", celú cestu späť do hlbín času za bilióny rokov!
Ona hovorí, že existujúce kolekcie sĺnk v tejto bezprostrednej oblasti vesmíru vznikli za posledných 200 biliónov rokov. Vek fyzického vesmíru je takmer nekonečne starý, ale pravdepodobne najmenej štyri kvadrilióny rokov od jeho prvopočiatkov.
Čas je faktor ťažko merateľný, pretože závisí na subjektívnej pamäti IS-BES. A  neexistuje žiadny jednotný záznam udalostí v celom fyzického vesmíru od jeho začiatku. Tak ako na Zemi, tak aj v ostatných častiach vesmíru existuje veľa rôznych systémov merania času, definovaných rôznymi kultúrami, ktoré používajú cykly pohybu na určenie času.
Pred vytvorením fyzického vesmíru bolo obrovské obdobie, v ktorom vesmíry neboli pevné, ale úplne iluzórne. Dalo by sa povedať, že vesmír bol vesmír magických ilúzií, ktoré  sa objavili a zmizli podľa vôle čarodejníka. V každom prípade "kúzelník" bol jeden, alebo viacero IS-BES. Mnohé IS-BES na Zemi môžu vo svojich mysliach ešte vyvolať nejasné obrazy z tej doby. Príbehy z mágie, čarodejníctva a kúziel, rozprávok a mytológie hovoria o takých veciach, aj keď vo veľmi hrubých rysoch. 
Na Zemi schopnosť určiť kedy IS-BE vstúpil do fyzického vesmíru je ťažké z dvoch dôvodov:

-   spomienky IS-BES na Zemi boli vymazané,   -  IS-BES jeho príchod, alebo invázia do fyzického vesmíru sa konali v rôznom čase, niektoré 60 biliónov rokov a  iní len 3 bilióny.

 Možno za krátku chvíľu, možno za niekoľko miliónov rokov, túto oblasť alebo planétu prevezme iná skupina IS-BES.
Cudzinec hovorí, že ona bola člen Domain expedičných síl  pred viac ako 625 miliónov rokov, keď sa stala pilotom pre biologický prieskum, ktorý zahŕňal misie príležitostných návštev na Zemi.
Domain vykonávala pravidelné prehliadky galaxií v tejto oblasti vesmíru, pretože rozvinuté technológie cestovania vesmírom boli asi o 80 biliónov rokov skôr.
/Poznamka:/
("Ja si ani neviem predstaviť, aká vyspelá civilizácia technicky a psychicky to môže byť po biliónoch rokov! Len pomyslite na to, aký pokrok nastal na Zemi za posledných 150 rokov. Len pred pár generáciami doprava bola buď pešo, na koni alebo lodi a čítali sme pri sviečkach.
Cudzinec opísal schopnosti IS-BE dôstojníkov Domain a opýtala sa - telepaticky - dôstojníka komunikácií Domain, ktorý je umiestnený v páse asteroidov.
Pás asteroidov sa skladá z tisícov rozpukaných kusov planéty, ktorá kedysi existovala medzi Marsom a Jupiterom /Tiamat/. Slúži ako dobré nízko-gravitačné „skokanské" miesto pre prichádzajúce kozmickej lode, ktoré cestujú smerom ku stredu našej galaxie.
Ona požiadala, aby táto osoba preverila informácie uložené v "súboroch" o histórii Zeme. Spýtala sa komunikačného dôstojníka na tieto informácie. Komunikačný dôstojník okamžite splnil požiadavku. Na základe informácií uložených v súboroch Domain Cudzinec bol schopný dať stručný prehľad "dejepisu". 
Cudzinec povedal, že Domain expedičných síl vstúpil naposledy do galaxie Mliečnej dráhy veľmi nedávno - len asi pred 10.000 rokmi. Ich prvá akcia bola dobyť domáce planéty "Starej ríše", ktoré slúžili ako sídlo ústrednej vlády k tejto galaxie a ďalších priľahlých oblastí. Tieto planéty sú umiestnené vo hviezdach systémov v zadnej časti súhvezdí Veľký voz. Presne sa nezmienila, ktoré planéty to sú.
Asi o 1500 rokov neskôr Domain začala inštaláciu základov pre ich vlastné sily na ceste invázie, ktorá vedie smerom ku stredu tejto galaxie i mimo nej. Asi pred 8200 rokmi Domain zriadila základňu na Zemi v Himalájach, v blízkosti hranice Pakistanu a Afganistanu. To bola základňa pre prápor Domain expedičných síl, ktorý zahŕňal asi 3000 členov.
Oni pripravili základňu pod, alebo vo vnútri vrcholu hory. Vrchol hory vyvŕtali a vytvorili dutý priestor dostatočne veľký na to, aby sa tam  lode a personál zmestili. Potom bola vytvorená Elektronická ilúzia vrcholu.
Lode potom mohli vstupovať a vystupovať cez vrchol hory a  predsa zostali neviditeľné pre homo sapiens.
Krátko potom čo sa na základni usadili boli prekvapení útokom vojenských síl "Starej Ríše". Základňa bola zničená vojenským útokom zo základne na Marse, ktorú prevádzkuje "Stará Ríša" po veľmi dlhú dobu. Zachytené IS-BES z Domain boli riešené rovnakým spôsobom ako všetky ostatné IS-BES, ktoré boli poslané na Zem. Každému bola spôsobená amnézia, spomienky nahradili falošnými obrazmi a hypnotickými príkazmi a poslali na Zem obývať biologického telá. Sú stále súčasťou ľudskej populácie. 
Môžete si predstaviť, že Domain bola veľmi nahnevaná, že prišla o tak veľké sily dôstojníkov a posádku, a tak poslali ostatné posádky na Zem aby ich našli. Tieto posádky boli tiež napadnuté.
Po veľmi perzistentnom a rozsiahlom vyšetrovaní straty posádok Domain zistil, že "Stará ríša" pôsobí skryto v tejto časti galaxie milióny rokov veľmi rozsiahlo a veľmi starostlivo. Nikto presne nevie ako dlho. Nakoniec vypukol medzi silami "Starej Ríše" a Domain otvorený boj v priestore slnečnej sústavy. 
Podľa Cudzinca bola vojna medzi "Starou Ríšou" a Domain až do asi 1235 nášho letopočtu, kedy Domain nakoniec zničila aj poslednú  kozmickú loď "Starej ríše" v tejto oblasti. Domain ale tiež stratila veľa z jej vlastných plavidiel v tejto oblasti.  
Na jar v roku 1914 nášho letopočtu boli náhodou objavené pozostatky "Starej Ríše". Objav bol urobený, keď telo arcivojvodu Rakúska, bolo "prevzaté" od dôstojníka Domain. Tento dôstojník, ktorý bol umiestnený v pásme asteroidov, bol poslaný na Zem na rutinnú prieskumnú misiu.
Účelom tohto "prevzatia" bolo použitie tela ako "prevlek", prostredníctvom ktorého sa dôstojník infiltroval do ľudskej spoločnosti, za účelom získania informácií o aktuálnom dianí na Zemi. Dôstojník ako IS-BES proste "vytlačil" bytosť von a prevzal kontrolu nad telom.
Avšak  dôstojník nevedel ako veľmi boli Habsburgovcovi nenávidení znepriatelenými frakciami v krajine, a tak bol zaskočený, keď bolo telo arcivojvodu zavraždené bosnianskym študentom. Dôstojník bol zrazu "vyradený" z tela, keď vrah vystrelil. Dezorientovaný dôstojník neúmyselne prenikol do jedného z „lapačov" IS-BES a bol zajatý.
Nakoniec Domain zistila, že celá oblasť vesmíru je sledovaná "elektronickým silovým poľom",  ktorý riadi všetky IS-BES v tomto konci galaxie, vrátane Zeme. Elektronická sila je určená na detekciu IS-BES a má im zabrániť v opustení Zeme. Ak sa niektorý IS-BES pokúša preniknúť touto „silou", táto ho "zachytáva" do  akejsi "elektronickej pasce". Výsledkom je, že zachytený IS-BES je podrobený veľmi závažnému "vymývaniu mozgov", liečba, ktorá vymaže pamäť IS-BES. Tento proces používa obrovský úraz elektrickým prúdom, rovnako ako na Zemi psychiatri používajú "elektrické šokové terapie" -  vymazať pamäť a osobnosť "pacienta".
Na Zemi táto "terapia" používa iba niekoľko sto voltov elektriny. Avšak elektrické napätie, ktoré používa "Stará Ríša" proti IS-BES je rádovo v miliárd voltov!  
Tento obrovský šok úplne vyhladí všetky spomienky IS-BES. Vymazanie pamäte nie je len pre jeden život, alebo jedno telo. Zničí všetky nahromadené skúsenosti takmer nekonečnej minulosti, rovnako ako identitu IS-BES!
Šok znemožňuje pre IS-BES pamätať si kto je, odkiaľ prišla, jej vedomosti a zručnosti a schopnosť fungovať ako duchovná osoba !!!
Po šoku prichádza séria hypnotických príkazov, ktoré sa používajú pre inštaláciu falošných spomienok a falošnej časovej orientácii jednotlivých IS-BE. To zahŕňa príkaz k "návratu" na základňu potom, čo telo zomrie. Tento druh šoku a hypnózy môže byť vykonaný znova a znova a znova – navždy /tu je tá tzv. reinkarnácia!/. Hypnotický príkaz tiež hovorí aby "pacient" zabudol na svoju pamäť.
Čo Domain zistila zo skúsenosti tohto dôstojníka je, že "Stará ríša" používala Zem ako "planétu väzenia" po veľmi dlhý čas - presne ako dlho nie je známe.
Takže keď telo IS-BE zomrie IS-BES sa oddeľujú od tela. Sú detekované a zachytávané hypnotickým príkazom "návrat k svetlu"!!! Myšlienka "neba" a "posmrtný život" sú súčasťou hypnotického príkazu - časť zrady, ktorá spôsobuje, že celý mechanizmus funguje!!!
Každému IS-BE je vsugerované, že majú špeciálny dôvod na pobyt na Zemi.
Akékoľvek nežiaduce IS-BES, ktorí boli odoslaní na Zem, boli klasifikovaní podľa "Starej Ríše" ako "nedotknuteľní".
Toto zahŕňalo bytosti, ktoré "Staré Ríša" klasifikovala ako  zločincov, ktorých je potrebné reformovať, alebo tlmiť.
IS-BES klasifikovaní ako "nedotknuteľní" zahrňovali širokú škálu "politických" väzňov, ktorí sú považovaní ako nevyhovujúci "free myslitelia" alebo "revolucionári", ktorí robia problémy pre vlády jednotlivých planét "Starej Ríše". Rovnako ako iné trestné činnosti ako sú sexuálni zvrhlíci, alebo bytosti  ktoré nechcú robiť nejakú produktívnu prácu.
Medzi "nedotknuteľných" patria aj umelci, maliari, speváci, hudobníci, spisovatelia, herci a umelci všetkého druhu. Z tohto dôvodu má Zem viac umelcov na obyvateľa než akékoľvek iné planéty v  "Starej ríši".
"Nedotknuteľní" sú aj intelektuáli, vynálezcovia a géniovia takmer v každej oblasti. Vzhľadom k tomu, čo všetko "Stará Ríša" vynašla, alebo vytvorila počas posledných niekoľkých biliónov rokov, nemajú žiadne ďalšie využitie pre takéto bytosti. To zahŕňa aj  kvalifikovaných manažérov, ktorí nie sú potrební v spoločnosti poslušných, robotických občanov.
Každý, kto nie je ochotný alebo schopný podrobiť sa hlúpemu ekonomickému, politickému a náboženskému otroctvu v systému "Starej ríše", je klasifikovaný ako "nedotknuteľný" a odsúdený na vymazanie pamäte a trvalé odňatie slobody na Zemi. Výsledkom je, že IS-BES nemôže uniknúť, pretože si nemôže pamätať kto je a odkiaľ prišiel.
Domain dôstojník, ktorý bol "zavraždený", zatiaľ čo bol v tele arcivojvodu Rakúska, bol podobne, zajatý "Starou Ríšou". Pretože táto konkrétna IS-BES bola pre „Starú ríšu" neznáma, bola odvezená na tajnú základňu pod povrch planéty Mars za účelom ďalšieho vypočúvania. Dali ho do špeciálnej elektronickej väzenskej cely a držali ho tam.
Našťastie tento dôstojník Domain bol schopný uniknúť z podzemia základne po 27 rokoch v zajatí. Keď utiekol z väzenia okamžite sa vrátil na svoju vlastnú základňu v páse asteroidov. Jeho veliteľ nariadil, aby bol bojový krížnik odoslaný  k súradniciam základne a zničil túto základňu. Tato základňa "Starej ríše" bola umiestnená niekoľko sto kilometrov na sever od rovníka  na Marse v oblasti Cydonia.
Hoci vojenské základne "Starej ríše" v tejto slnečnej sústave boli definitívne zničené, bohužiaľ veľa z týchto obludných systémov, /elektrošoky, amnézia, hypnózy/, aj naďalej fungujú v iných neobjavených miestach až do prítomného okamihu. Hlavná základňa, alebo riadiace centrum pre toto "riadenie väzenskej mysle" nebola nikdy nájdená. Takže tieto vplyvy sú stále v platnosti.
Domain  poznamenala, že od zničenia "Starej ríše" v tomto sektore nie je nikto, kto by aktívne bránil iným planetárnym sústavám od posielania svojich vlastných "nedotknuteľných" IS-BES na Zem nielen zo všetkých kútov tejto galaxie, ale aj z iných galaxií v okolí. /Preto ten intenzívny nárast pozorovaní UFO v posledných desaťročiach./

ZEM sa stala univerzálnym skladiskom pre celú túto oblasť vesmiru.

To čiastočne vysvetľuje, veľmi neobvyklý mix rás, kultúr, jazykov, morálne kódexy, náboženské a politické vplyvy medzi IS-BE populáciou na Zemi. Počet a rozmanitosť spoločností na Zemi sú veľmi neobvyklé na normálnu planétu. Väčšinu planét „Typu 12, trieda 7" obýva len jeden typ ľudského druhu, alebo rasy ak existuje.
/ Planéta „Type 12, trieda 7" je označenie danej planéty kde žijú uhlík-kyslík založené formy života. Flóra a fauna na planéte je založená na veľkosti a intenzite žiarenia z hviezdy, vzdialenosti planetárnej obežnej dráhy od hviezdy, veľkosť, hustota, gravitačné, a chemické zloženie planéty.Priemerný podiel planét vo fyzickom vesmíre so vzdušnou atmosférou je relatívne malý. Väčšina planét nemá atmosféru, na ktorých sú životné formy  ako na Zemi, kde chemické zloženie atmosféry poskytuje výživu pre rastliny a iné organizmy, ktoré zase podporujú iné formy života./Navyše, väčšina starovekých civilizácií na Zemi, a mnoho z udalostí na Zemi boli veľmi ovplyvnené skrytými, hypnotickými prevádzkami "Starej Ríše". Zatiaľ nikto presne neprišiel na to, kde a ako táto operácia prebieha, alebo kým, pretože je to tak silno chránené krytmi a pascami. /Aspon teda nikto, kto by sa mohol vratit na Zem a informovať ostatných/. 
Navyše, nebola vykonaná žiadna operácia hľadania, objavenia a zničenia obrovskej a starobylej siete elektronických zariadení, ktoré vytvárajú IS-BE závislosť na tomto konci galaxie. V súčasnosti nie sme schopní, /Domain/, zabrániť, alebo prerušiť prevádzku elektrického prúdu viazaného na štíty, pasce, hypnózy a diaľkové ovládanie väzenskej planéty "Starej ríše". /Popis a činnosť aspoň niektorých vybraných štítov a pascí (mriežok) prinášam na konci tohto dokumentu/.
Malá ukážka niektorých štítov /obr.1,2/

Zemské  siete,  ktoré boli vytvorené ,  aby nám pomohli , sú presmerované  do opačného  smeru  a  pripojené ku komukoľvek.  Sme zapojení do týchto sietí ,  máme ich v ľudskom tele a to je dôvod , prečo sme tak vnímavý k týmto rozvodnýcm sietiam a energiam . Sú  využívané k ovládaniu ľudí.Na Zemi je asi 9 hlavných rozvodných  sietí, ako napr.: Orol , Phantom , Phoenix a iné.
Všetky tieto štíty/mriežky sú ovládané prostredníctvom prúdov cez pripojenie k APINu. Názov nám hovorí , že APIN znamená Atlantský Pylón Implant  Siete . Aký typ implantátov a prečo potrebujeme implantát sietí .
Hovoria nám, nebojte sa máme všetko pod kontrolou, máme pre Vás pripravenú "New Earth" .Ak sa samozrejme dostane z tejto starej Zeme. Pretože naozaj nie je /zatiaľ/ žiadny spôsob, ako odísť z tejto  planety.Jeden z mála  spôsobov  zatial vidím v  zvrátení všetkých  kódovaní /DNA/ a ďalších vecí . Ale do tej doby budete čítať tieto správy , ktoré sú od tých  so svetlom , lebo poslali svetlo!  Hovoria nám neustále.  Robíte  všetko skvelo! Len trochu viac, ste  skoro tam . Nebojte sa máme všetko pod kontrolou. Nie je potrebné  aby ste trávili čas lámaním  Vašich malých hlavičiek  a mysleli  na to. My budeme myslieť za Vás . Cítite tieto nové energie , nie sú skvelé ???Plán pre ľudskú rasu , plán pre všetky ostatné rasy , nebojte sa  o všetko je postarané , oni nám hovoria po celú dobu . Život ide ďalej  a nebudete ani vedieť , ani neviete ,  kedy Vás  štít/mriežka zasiahne. Zasiahnutí sa premieňajú  v zombie , len ďalej posielajú svetlo a lásku. Čo si ako re – vývoj.
Áno  sme v konečnej fáze  a nebezpečenstvo nám nehrozí  len od  tých , ktorí  nás spravujú na Zemi , ale aj od tých, ktorí   majú už dlho záujem preniknúť a kolonizovať našu galaxiu. Sú to napr.: civilizácie Wesedak , Wesedrak, alebo nesmierne technicky vyspelá rasa Budhara.
Jedni používajú  Blue Fire Sword , druhý Spear of Destiny . Ovplyvňujú veľa toho, čo sa deje v našom vesmíre.
A ak Vám to znie ako science fiction , vedzte,  že je veľa stop  pretkaných v histórii Zeme.
Napr. Pakt Oblúka. Áno  môžete ho použiť na otvorenie Hviezdnych portálov pre vzostup, alebo skutočne opustiť Zem . Oblúk bol použitý ako priechod za starých čias  a dokonca aj počas posledných 10.000 rokov. Bol použitý v Egypte asi pred 10.000 rokmi .
Každá  bytosť  je kódovaná súborom  kódov , ktoré umožňujú priechod  týmto oblúkom  v závislosti od časovej osi na evolučnej ceste. Čím viac sa dostanete ku koncu svojej  evolúcie, tým viac kódovania Vám prináša.
Aby bolo možné plne aktivovať oblúk a návrat k Vašej domovskej planéte,  budete potrebovať plné kódovanie . To znamená , že musíte mať plne otvorené vedomie. Ale to je iný príbeh .
--------------------------------------------------
Budeme však pokracovat s Cudzincom: 

Domain  pozorovala obnovu vo vede a kultúre západného sveta zhruba od roku 1150 nl, kedy zostávajúce zvyšky jednotiek  „Starej ríše" v tejto slnečnej sústave boli zničené. Vplyv na diaľkovom ovládaní hypnózy sa mierne znížil, ale stále zostáva do značnej miery v platnosti.
Zrejme malé množstvo škody urobené na diaľkovom ovládaní mysle vyústilo v malom poklese  sily tohto mechanizmu. Výsledkom bolo,že  niektoré technológie a informácie, ktoré IS-BES už predtým než prišli na Zem vedeli  sa začali postupne vybavovať.Od tej doby znalosť základných zákonov fyziky a elektriny spôsobili revolúciu Zemskej kultúry prakticky cez noc.Schopnosť pamätať si technológiu mnohých géniov v IS-BE obyvateľov Zeme bola čiastočne obnovená. Isaac Newton, je jedným z najlepších príkladov.
Bohužiaľ niektoré bytosti IS-BES na Zemi sa naďalej správajú k sebe veľmi zle. Toto správanie je však silne ovplyvnené "hypnotickými príkazmi", vzhľadom ku každému IS-BE medzi životmi.
A veľmi neobvyklé kombinácie "väzňov" na Zemi - zločinci, zvrhlíci, umelci, revolucionári a géniovia - sú príčinou veľmi nervózneho a búrlivého prostredia. Účelom väzenskej planéty je udržať IS-BES na Zemi  navždy. Podpora nevedomosti, povery a vojny medzi IS-BES  pomáhajú udržiavať väzenskú populáciu zmrzačenú a uväznenú.

IS-BES boli dumpingové  na Zemi zo všetkých kútov galaxie, susedných galaxií, a zo všetkých planetárnych systémov "Starej ríše", ako Sirius, Aldebaran, Plejády, Orion, Draconis, a bezpočet ďalších.

Existujú IS-BES na Zemi neznámych rás, civilizácií, kultúrneho pozadia  a planetárneho prostredia. Každý z rôznych IS-BE populácie majú svoje vlastné jazyky, systémy viery, morálne hodnoty, náboženskú vieru, školenia a neznáme histórie.
Tieto IS-BES sú zmiešané s predchádzajúcimi obyvateľmi Zeme, ktorí prišli z iného hviezdneho systému pred viac ako 400.000  rokmi, /planeta Terra/, založiť civilizácie Lemuria-Mu a Atlantída  Tieto ako aj mnohé iné predchádzajúce civilizácie na  Zemi, /napr. civilizácia , ktorá obývala územie dnešnej púšte Gobi, alebo civilizácia zo severného pólu/, zmizli pod prílivovými vlnami spôsobené planetárnym "polárnym posunom" mnoho tisíc rokov predtým, než súčasní "väzni" začali prichádzať.

Byrokracia, ktorá riadila bývalú "Starú Ríšu" bola spoločnosť totalitnej konfederácie planetárnych vlád, upravujúcej podmienky brutálnej sociálnej, ekonomickej a politickej hierarchie, s kráľovským monarchom ako jeho bábkou.  /Nezdá sa Vám to povedomé?/
Tento druh vlády sa objavoval so železnou pravidelnosťou na planétach, kde občania opustili osobnú zodpovednosť za autonómiu a seba-reguláciu.
V dôsledku toho je počet obyvateľov Zeme neprimerane zložený z veľmi vysokého percenta týchto bytostí. Protichodné kultúrne a eticko - morálne kódexy IS-BES na Zemi sú v neobvyklom extréme.Občania planét tvoriace jadro vlády "Starej ríše", sú špinavé, skazené otrokárske spoločnosti.Súčasná americká spoločnosť sa začína podobať niektorými aspektami týchto civilizácií, predovšetkým v dizajne lietadiel, automobilov, lodí, vlakov a telefónov. Podobne sú budovy v mestách na Zemi, ktoré sú "moderné" alebo "futuristické" a ich dizajn sa podobá architektúre "Starej ríše".
Všetky IS-BES z Indie, Egyptu, Babylonu, Grécka, Rímu a stredovekej Európy boli vedené ako vzor na vybudovanie kultúrnych prvkov spoločností, na základe štandardných modelov vyvinutých IS-BES mnohých podobných starších civilizácií na " planétach Type 12, trieda 7 ", ktoré existovali bilióny rokov v celom vesmíre.
V najranejších časoch IS-BES poslaní do väzenia na Zemi, žili v Indii. Postupne sa rozšírili do Mezopotámie, Egyptu, Mesoamerica, Achaea, Grécka, Rímu, stredovekej Európy, a do Nového sveta. Oni dostali hypnotické "prikázanie" nasledovať vzor danej civilizácie "Starej ríše". Toto je účinný mechanizmus na zamaskovanie skutočného miesta a času od uväznenia IS-BES na Zemi. Jazyky, kostýmy a kultúra každej falošnej civilizácie sú určené na posilnenie amnézie, pretože nemajú pripomínať IS-BES na Zemi  pôvodné planéty, z ktorých boli deportovaní.Kňazstvo, alebo aj väzenské stráže, boli použité k posilneniu  myšlienky, že jedinec je len biologické telo, a nie nesmrteľná duchovná bytosť. Jednotlivec nemá identitu. Jednotlivci nemajú minulé životy. Jednotlivec nemá žiadnu moc. Len bohovia majú moc. Ľudia sú otrokmi diktátu kňazov, ktorí sa  vyhrážajú večným duchovným trestom, ak ľudia nebudú počúvať!!!
Čo iné by sa dalo očakávať, od väzenskej planéty , kde všetci väzni majú amnéziu, a kňazi sú sami väzni?
Myšlienka "jedného Boha" bola založená vodcom hebrejcov Mojžišom. Opustil Egypt s jeho adoptívnymi ľuďmi, židovskými otrokmi. Kým prechádzali cez púšť bol Mojžiš zastavený operatívcami zo "Starej ríše" v blízkosti Sinaju. Mojžiš bol podvedený pomocou hypnotických príkazov, ako aj technických a estetických trikov, ktoré sú bežne používané "Starou Ríšou". Židovskí otroci uverili, že Mojžišove slová sú implicitné a začali uctievať jediného boha, ktorému hovoria "Yaweh". /Jahve-YWHW/
/ Bližšie informácie o týchto záležitostiach a vôbec o náboženstve v dejinách ľudstva  prinášam v dokumente s názvom Náboženstvo – najväčší podvod v dejinách ľudstva/.
Týchto Desať Hypnotic príkazov operatívci "Starej ríše" poskytli Mojžišovi na vrchole hory. Tieto príkazy sú veľmi silné a donútili IS-BE do úplnej podriadenosti vôli prevádzkovateľa. Tieto hypnotické príkazy sú stále platné a ovplyvňujú vzorce myslenia miliónov IS-BE  po stovky rokov neskôr!
Mimochodom, neskôr sme zistili, že takzvaný "Yaweh" tiež písal  programovaný a kódovaný text Tóry, ktorý keď sa číta doslovne  obsahuje oveľa viac falošných Informácie pre tých, ktorí ju čítajú.
Podobné hypnotické príkazy sa stali zdrojom takmer všetkých východných náboženstiev a boli zdrojom filozofických nápadov spoločných pre Buddhu, Laozi, Zoroaster a ďalších filozofov.
Civilizačné vplyvy týchto filozofií nakoniec nahradilo brutálne modlárstvo náboženstva "Starej ríše".Pýtali ste sa ma prečo Domain tu nemá majetok/záujmy, alebo nechce byť prítomná na Zemi. Myslíte si, že sme blázni? Chce to veľmi odvážneho IS-BES, ktorý by zostúpil cez atmosféru a pristál na Zemi, pretože je to planéta väzenia, s veľmi nekontrolovaným, psychotickým obyvateľstvom.Je tu veľké riziko uväznenia. Ako dôkaz sú členovia Domain expedičných síl, ktorí boli zajatí v Himalájach. /8200 rokov p.nl./
Nikto nevie čo IS-BES sa chystá na Zemi urobiť. Neplánujeme investovať prostriedky Domain a vziať pod úplnú kontrolu všetky priestory obklopujúce túto oblasť v tomto okamihu. Takáto situácia nastane vo vzdialenejšej budúcnosti - asi 5000 pozemských rokov - podľa časového harmonogramu Domain.V tomto momente nemáme možnosti brániť transportom „väzňov" z iných planetárnych systémov alebo galaxií v ďalšom poklese IS-BES do amnézie na Zemi. 
Okrem toho, Zem zo svojej podstaty je veľmi nestabilná planéta. Nie je vhodná na trvalé bývanie pre trvalo udržateľnú civilizáciu. Toto je časť dôvodov, prečo je používaná ako väzenie:
Kontinentálne masy Zeme plávajú na mori roztavenej lávy pod povrchom, ktoré spôsobujú že  sa drvia, sú nestabilné a vytvárajú podmienky pre rôzne katastrofyVzhľadom na charakter kvapalného jadra je planéta veľmi vulkanická a sú časté devastačné zemetrasenia a sopečné výbuchy. Magnetické póly planéty sa radikálne posunú/preklopia asi raz za 26 000 rokov. To spôsobuje vo väčšej či menšej miere devastácie v dôsledku prílivových vĺn a klimatických zmien.Zem je veľmi vzdialená od centra galaxie a od všetkých ostatných významných galaktických civilizácií. Táto izolácia robí Zem nevhodnú pre akékoľvek využitie, s výnimkou "pit stop", alebo skákania z miesta na miesto na ceste medzi galaxiami. Mesiac a asteroidy sú však ďaleko vhodnejšie na tento účel, pretože nemajú žiadne významné gravitácie.Zem je planéta ťažkej gravitácie, s ťažkými kovovými pôdami a hustou atmosférou. Toto robí zradu pre navigačné účely. je približne šesťdesiat miliárd planét (Type 12, trieda 7) v galaxii Mliečnej dráhy, nehovoriac o obrovskej rozlohe území Domain. Je ťažké z našich zdrojov urobiť oveľa viac, než pravidelný prieskum Zeme. Zvlášť, keď tu  nie sú žiadne bezprostredné výhody, do ktorých by sme investovali.Na Zemi je veľa bytostí, ktoré nie sú si vedomí toho, že sú IS-BES, alebo že sú duchovia všetkého druhu. Mnoho ďalších bytostí sú si vedomí tohto, ale skoro každý má veľmi obmedzené chápanie seba ako IS-BE. Ďalším z dôvodov je to, že IS-BES na Zemi neustále vedú vojny proti sebe od začiatku času.
Účelom týchto vojen bolo vždy vytvoriť nadvládu jednej IS-BE alebo skupiny IS-BES nad druhými skupinami . Vzhľadom k tomu, že IS-BES nemôže byť "zabité", cieľom bolo zachytiť a znehybniť IS-BES. Toto bolo vykonané takmer neobmedzene rôznymi spôsobmi. Najzákladnejšie metódou zachytenia a znehybnenia IS-BES je cez použitie rôznych druhov "pascí".
IS-BES pasce boli vymyslené a zavedené mnohými spoločnosťami "Starej ríše". Pasce sú často založené na mechanizme, že IS-BE budú napadnutí. Veľa pascí je nastavených aj na  elektronickú vlnu "krásy" s cieľom vzbudiť záujem a pozornosť IS-BE. Keď sa IS-BE pohybuje smerom k zdroju estetických vĺn, ako je napr. krásna budova, alebo krásna hudba, pasca aktivuje energiu.
Jedným z najčastejších mechanizmov pasce je keď IS-BE používa vlastnú myšlienku energetického výkonu k útoku, alebo bojovaniu proti pasci. Pasca sa aktivuje napätím, ktoré IS-BE poskytlo energiou vlastnej myšlienky. Čím viac IS-BE bojuje proti pasci, tým sa viac okolo neho stiahne a je viac "prilepené" v pasci.
Po celú históriu tohto fyzického vesmíru rozsiahle oblasti priestoru prevzali a kolonizovali civilizácie, ktoré napádajú a prevezmú nové oblasti v tomto móde.

V minulosti tieto invázie mali vždy spoločné prvky:

ohromujúce použitie sily zbraní, zvyčajne jadrové/atómové alebo elektronické ovládanie mysle IS-BES v napadnutej oblasti pomocou elektrošokov, drogami, hypnózou, vymazaním pamäte a implantácia falošnej pamäte, alebo nepravdivé informácie s cieľom podmaniť a zotročiť miestne IS-BE populácie.prevzatie prírodných zdrojov napádajúcich IS-BES.Politické, hospodárske a sociálne otroctvo miestnych obyvateľov.

  Tieto činnosti pokračujú aj v súčasnej dobe !!

Všetky IS-BES na Zemi sa zúčastnili jednej, alebo viacerých z týchto činností v minulosti a to ako votrelec, alebo ako časť IS-BES, ktoré napádalo. Neexistujú žiadni "svätí" v tomto vesmíre. Len málo z nich sa tomuto vyhlo, alebo boli oslobodení od bojovania medzi IS-BES.
IS-BES na Zemi sú stále obeťami tejto činnosti v tejto chvíli. Táto amnézia podávaná IS-BES je jedným z mechanizmov prepracovaným systémom "Starej Ríše. Pascí ktoré bránia IS-BES uniknutiu.

Táto operácia je riadená nezákonne !! To je výsledok medzigalaktického "holokaustu" !!

IS-BES boli odsúdení na  Zemi buď preto, že:

Sú príliš divoko duševne chorí alebo perverzní na to, aby fungovali ako súčasť každej civilizácie, alebo akokoľvek znehodnotení, alebo inak poškodení.....  /v tomto prípade sa nečudujem J/.Alebo sú revolučnou hrozbou pre sociálny, ekonomický a politický kastový systém, ktorý bol tak starostlivo budovaný a brutálne presadzovaný v "Starej ríši" .../vždy som si myslel, že som tak trochu burič J/ Alebo sú to biologické subjekty špeciálne navrhnuté a určené ako najnižšie jednotky v  kastovom systéme. Keď sú títo IS-BES poslaní k Zemi, sú „napálení", alebo vnútení do špeciálneho biologického tela. Oni sú vlastne vo väzení, vnútri väzenia...../čo takého hrozného mohli tieto bytosti urobiť???/V snahe trvalo a nezvratne zbaviť sa  takýchto "nedotknuteľných" večná identita, pamäť a schopnosti každého IS-BES sú silno vymazané. Toto "konečné riešenie" bolo koncipované a vykonávané psychopatickými zločincami, ktorí riadia "Starú ríšu".

Ak by Domain náhodou poslala lode do všetkých kútov vesmíru pri hľadaní "pekla", mohlo by  byť pátraniu koniec na Zemi. Aká väčšia brutalita môže byť spôsobená na niekom, ako je vymazanie duchovného uvedomenia, identity, schopností a pamäti, ktorá je podstatou seba samého?
Doména doteraz nebola schopná zachrániť ani jedného z 3.000 IS-BES z expedičného zboru. Sú nútení obývať biologické telá na Zemi. Domain bola schopná rozpoznať a sledovať väčšinu z nich za posledných 7000 rokov. Avšak naše pokusy o komunikáciu s nimi sú zvyčajne zbytočné, pretože nie sú schopní spomenúť si na svoju pravú identitu.
Preto ako vec spoločnej logiky, rovnako ako oficiálna politika Domain, je bezpečnejšie a rozumnejšie vyhnúť sa kontaktu s IS-BE populáciou na Zemi až do doby, keď vlastnými prostriedkami nájdu a zničia zdroj amnézie a rozvinú terapiu na obnovu pamäti IS-BE !!!!!!!!!!
Samozrejme budeme pokračovať v ďalších krokoch plánu expanzie Domain , ktorý je v  harmonograme na miliardy rokov. Počas najbližších 5.000 rokov  tu bude rastúca prevádzka a činnosť Domain síl smerom k stredu tejto galaxie a ďalej, za účelom šírenia našej civilizácie vo vesmíre.

Ak ľudstvo, ako také, chce prežiť, musí spolupracovať na nájdení účinných riešení v  ťažkých podmienkach Vašej existencie na Zemi. Ľudstvo sa musí povzniesť nad svoju ľudskú podobu a zistiť, kde sú, a kto skutočne sú ako IS-BES. Akonáhle budú tieto realizácie vykonané, môže byť možné uniknutie z Vašej aktuálnej neslobody. Inak nebude žiadna budúcnosť pre IS-BES na Zemi !!!
____________________________________________________
Dodatok:
 

Väčšina ľudí z tohto nebude nič veriť som si istá. To sa zdá byť príliš neuveriteľné. Žiadny "rozumný" „človek" by nikdy neveril ani slovo. Avšak to sa len zdá byť "neuveriteľné", že je IS-BES, ktorej pamäť bola vymazaná a nahradená nepravdivými informáciami vnútri elektronicky riadenej ilúzie väzenskej planéty. Úprimne povedané, "dôvody" nemajú nič spoločné s realitou. Nie sú žiadne dôvody. Veci sú také, aké sú. Ak nebudete čeliť skutočnosti o Vašej situácii, zostanete pod palcom "Starej ríše" navždy! Najväčšia zbraň "Starej ríše" je totiž Vaša nevedomosť. Nevedomosť a tajomstvo sú ich najúčinnejšou zbraňou !!
Väčšina z IS-BES na Zemi sú dobré, čestné a  schopné bytosti: umelci, manažéri, géniovia, voľnomyšlienkári a revolucionári, ktorí nikoho nepoškodzovali. Nie sú žiadnou hrozbou pre nikoho, okrem tých zločincov, ktorí ich  uväznili.

Musíte zistiť kde sú prevádzky amnézie a hypnózy  "Starej ríše" na Zemi. Musíte si spomenúť na vlastné minulé životy. Jediný spôsob ako to vôbec pôjde, je komunikovať, koordinovať a bojovať. Musíte o tom povedať ostatným ľuďom a diskutovať otvorene medzi  sebou. Komunikácia je jedinou účinnou zbraňou proti tajomstvu a útlaku.

To je dôvod, prečo som Vám rozprávala tento príbeh. Prosím podeľte sa o tieto informácie s čo najviac ľudmi ak môžete. Aby ľudia na Zemi vedeli, čo sa skutočne deje a snáď si začnú pamätať, kto sú a odkiaľ prišli.
____________________________________________________

pokračovanie......

Obrázky k článkuKategória: Mimozemšťania
Dátum: 12.05.2011 20:12
Pridal: 13dusan13
Zobrazené: 12285 krát

Diskusia

Počet príspevkov: 1


krisek.poliak - 04. 10. 2011 22:39
kacirstvi a klamstva hada

Všetky príspevky


Články

Dnes je Štvrtok
28. 9. 2023

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Videli ste UFO?

Áno: 3107 ľudí


Nie: 2190 ľudí


Spolu hlasovalo:
5297 ľudí


Pozorovali ste UFO, či iný nezvyčajný jav? Svoje pozorovanie môžete nahlásiť tu!


UFO klub Zlín

Asociácia UFO Bádatelov

BestUbytovanie.eu - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnutelnosti, práca, služby, šport, zvieratá